เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ('ข้อกำหนด')ใช้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ th.elemis.com ('เว็บไซต์')โดยผู้ใช้ ('คุณ'หรือ 'ของคุณ')และความสัมพันธ์ของคุณกับ:

(i) TheHut.com Limited (ประกอบกิจการในนาม th.elemis.com) ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนที่ 5thFloor,VoyagerHouse,ChicagoAvenue,ManchesterAirport, M90 3DQ; หรือ ('เรา', 'ของเรา', หรือ 'พวกเรา')กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิและความรับผิดของคุณตามกฎหมายหากคุณไม่ตกลงกับข้อกำหนดเหล่านี้กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หากคุณมีคำถามใด ๆเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้กรุณาติดต่อเรา

1. ข้อตกลง

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์คุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดเหล่านี้


2. การแก้ไข

เราสงวนสิทธิ์ที่จะ:


ปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวและจะมีการแจ้งคุณถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆผ่านการประกาศที่เหมาะสมบนเว็บไซต์คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่เราทำการประกาศดังกล่าวแล้วหากคุณไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดใหม่คุณไม่ควรใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณหมายถึงคุณตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดใหม่;และเปลี่ยนหรือยกเลิกโดยชั่วคราวหรือถาวรเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในเว็บไซต์ (หรือส่วนใด ๆของเนื้อหา)โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และคุณยืนยันว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการยกเลิกเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์


3. การลงทะเบียน


คุณรับรองว่า:


ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจำเป็นต้องระบุเมื่อทำการลงทะเบียนนั้นเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกแง่มุม;และคุณไม่ได้ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น


ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้ส่วนบุคคลและในครัวเรือนเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถนำไปขายต่อได้คุณจะแจ้งเราโดยทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่:

ที่อยู่อีเมล:customer.experience@thehutgroup.com

โทร: 0161 813 1481


4. การปกป้องความปลอดภัยของคุณ

เพื่อรับรองว่าบัตรเครดิตเดบิตหรือบัตรชำระเงินของคุณไม่ได้นำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเราจะตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่อยู่และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่คุณระบุระหว่างกระบวนการสั่งซื้อโดยเทียบกับฐานข้อมูลของบุคคลภายนอกที่เหมาะสม


เราให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงเกี่ยวกับธุรกรรมบัตรเครดิต เราพยายามทุกหนทางเพื่อรับรองว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้กับเราเราอาจติดต่อคุณเพื่อทำการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม และเราขอความร่วมมือจากคุณในการช่วยให้เราสามารถทำการตรวจสอบดังกล่าวให้สำเร็จเราจะไม่เพิกเฉยต่อธุรกรรมฉ้อโกงและจะรายงานธุรกรรมดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้คุณยินยอมให้เราทำการตรวจสอบดังกล่าวเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราแก่หน่วยงานอ้างอิงด้านเครดิตที่จดทะเบียนแล้วซึ่งอาจเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้คุณสามารถไว้ใจได้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น ไม่มีการตรวจสอบเครดิตของคุณและจะไม่มีผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือของคุณข้อมูลทั้งหมดที่คุณระบุไว้จะนำไปใช้อย่างปลอดภัยและตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศอังกฤษปีพ.ศ. 2541 (1998)อย่างเคร่งครัด


5. การปฏิบัติตาม

เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบทกฎหมาย และข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลดหรือถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์:

ไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆหรือสิ่งอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อรบกวนขัดขวางหรือสร้างความยุ่งเหยิงต่อกระบวนการปฏิบัติการตามปกติใด ๆของคอมพิวเตอร์;และเนื้อหาใด ๆที่เป็นการหมิ่นประมาทล่วงละเมิดหรือมีลักษณะลามกอนาจาร


6. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องเรารวมทั้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพนักงาน และผู้จัดหาของเราและยกเว้นความรับผิดทั้งหมดโดยทันทีเมื่อมีการร้องขอจากและต่อการเรียกร้องความเสียหายต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลอันเกิดจากการที่คุณกระทำผิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหรือผู้อื่นที่เข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ


7. ลิงก์ของบุคคลภายนอก

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆที่อยู่นอกการควบคุมของเราขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่ได้เป็นผู้จัดหาและเราไม่ได้ตรวจสอบหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าวเราจะไม่รับผิดโดยตรงหรือทางอ้อม สำหรับการปฏิบัติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีการกล่าวหาว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หรือไว้วางใจการโฆษณาเนื้อหาผลิดภัณฑ์วัตถุหรือบริการใด ๆที่มีในเว็บไซต์หรือแหล่งภายนอกดังกล่าว


8. คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นไปตามการยอมรับและความพร้อมในการให้บริการหากสินค้าที่สั่งซื้อไม่พร้อมจำหน่ายคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล (หรือทางอื่นหากไม่มีการระบุที่อยู่อีเมล) และคุณสามารถเลือกที่จะรอจนกว่าสินค้าจะพร้อมจำหน่ายจากคลังสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ


คำสั่งซื้อใด ๆจากคุณจะถือเป็นข้อเสนอเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆจากเราและเรามีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ได้ทุกเวลาคุณรับทราบว่าการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติใด ๆ จากเราจะไม่ถือเป็นการยอมรับข้อเสนอเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่โฆษณาบนเว็บไซต์การสรุปสัญญาระหว่างคุณและเราจะเกิดขึ้นเมื่อเรา (i)เก็บเงินจากบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีPayPalของคุณหรือ (ii)จัดส่งสินค้าให้คุณหรือเริ่มต้นบริการข้อใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายหลัง


เราจะดูแลรับผิดชอบเท่าที่ทำได้ภายในอำนาจของเรา ในการเก็บรายละเอียดคำสั่งซื้อและการชำระเงินของคุณไว้อย่างปลอดภัยแต่เราไม่สามารถรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับหากบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เมื่อเข้าถึงหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของเรา


คุณยอมรับความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อจัดส่งถึงที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณระบุเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ในกรณีที่คุณระบุที่อยู่ในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือในกรณีที่คุณไม่สามารถไปรับผลิตภัณฑ์จากที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณระบุไว้


9. สิทธิในการยกเลิก


เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการในฐานะผู้บริโภค (กล่าวคือสำหรับการใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อธุรกิจ)คุณมีสิทธิยกเลิกสัญญาใด ๆกับเราภายในเวลา 14วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า


หากคุณต้องการยกเลิกสัญญาตามข้อกำหนดนี้กรุณาดูนโยบายการคืนสินค้าของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


10.ราคาและการชำระเงิน

ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (เฉพาะเมื่อเกี่ยวข้อง -ดูด้านล่าง)ตามอัตราปัจจุบันและถูกต้อง ณเวลาที่มีการป้อนข้อมูลลงในระบบอย่างไรก็ตามเราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนราคาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ


หากที่อยู่ในการจัดส่งของคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรจะไม่มีการบวกภาษีเพิ่มเติมใด ๆสำหรับคุณหากที่อยู่ในการจัดส่งของคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักรคุณอาจต้องชำระภาษีนำเข้าและภาษีอื่น ๆ (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม)ซึ่งจะมีการเรียกเก็บเมื่อพัสดุถึงประเทศปลายทางของคุณคุณต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆดังกล่าวโปรดทราบว่านโยบายและหลักการปฏิบัติทางการของศุลกากรในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมากเราขอแนะนำให้คุณติดต่อสำนักงานศุลกากรในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


โปรดทราบว่าเมื่อจัดส่งสินค้าจากภายนอกสหราชอาณาจักรพัสดุที่ส่งข้ามประเทศอาจถูกเปิดและตรวจสอบโดยหน่วยงานศุลกากรสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ส่งถึงคุณไปยังที่อยู่ที่อยู่นอกสหราชอาณาจักรจะถือว่าคุณเป็นผู้นำเข้าสินค้าซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของประเทศปลายทาง


การชำระเงินสามารถทำได้ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนใหญ่หรือผ่านทางบัญชีPayPalของคุณจะมีการเรียกเก็บและหักเงินจากบัญชีของคุณก่อนการจัดส่งสินค้าหรือมอบบริการให้กับคุณหากมีการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะมีการอนุมัติจำนวนเงิน 0.01 ปอนด์ล่วงหน้าในระหว่างที่รอผู้ออกบัตรตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงิน


เนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตามหากราคาที่แสดงในหน้าการชำระเงินไม่ถูกต้องและเราพบสิ่งนี้ก่อนการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณตามข้อกำหนดที่ 9เราไม่จำเป็นต้องขายสินค้าให้กับคุณตามราคาที่แสดงเราพยายามรับรองเสมอว่าราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องแต่บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อ เราจะแจ้งคุณทราบโดยเร็วที่สุดและให้คุณเลือกระหว่างการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อและได้ชำระเงินสำหรับสินค้าไปแล้วคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน


คุณยืนยันว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีPayPalที่คุณใช้เป็นของคุณบัตรเครดิต/เดบิตทั้งหมดจะต้องถูกตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติโดยผู้ออกบัตรหากผู้ออกบัตรชำระเงินของคุณปฏิเสธหรือไม่อนุมัติการชำระเงินให้เราด้วยเหตุผลใดก็ตามเราจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่งสินค้าใด ๆ


คุณสามารถใช้รหัสส่วนลดเพียงหนึ่งรหัสต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆหากคุณใส่รหัสส่วนลดมากกว่าหนึ่งรหัสในตะกร้าสินค้า


เราอนุญาตให้คุณใช้รหัสส่วนลดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุเมื่อออกรหัสดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งอาจรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการใช้รหัสส่วนลดและมูลค่ารวมสูงสุดของคำสั่งซื้อ


หากการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตดำเนินการไม่สำเร็จเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพยายามดำเนินการชำระเงินอีกครั้งภายใน 48ชั่วโมงในกรณีที่การชำระเงินยังคงไม่สำเร็จเราจะแจ้งคุณอย่างน้อย 48ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการพยายามดำเนินการชำระเงินอีกครั้งโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่เมลที่คุณให้ไว้กับเราหากคุณไม่ต้องการให้เราพยายามดำเนินการชำระเงินอีกครั้งคุณต้องยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณล่วงหน้า


กรุณาทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อเนื่องจากเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงในกรณีที่มีการหักเงินจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณแล้วด้วยหากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของรหัสส่วนลดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรหัสส่วนลดคุณสามารถขอสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขของรหัสส่วนลดได้โดยการส่งอีเมลหรือโทรติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่:


customer.experience@thehutgroup.com


โทร: 0161 813 1481


11.สิทธิในการซื้อ

เพื่อให้มีสิทธิในการซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้และเข้าทำสัญญาตามกฎหมายในเว็บไซต์นี้ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษคุณต้อง:


หากเป็นบุคคลมีอายุอย่างน้อย 18ปี;และลงทะเบียนด้วยชื่อจริงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลและรายละเอียดอื่น ๆที่มีการขอ


เมื่อคุณเสนอที่จะซื้อสินค้าและบริการคุณยืนยันว่าคุณอายุ 18ปีหรือมากกว่าและอนุญาตให้เราส่งผ่านข้อมูล (รวมถึงข้อมูลปรับปรุงล่าสุด)เพื่อรับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือรายงานข้อมูลเครดิตของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิต รับการอนุมัติบัตรเครดิตเบื้องต้นและเพื่ออนุมัติธุรกรรมการซื้อแต่ละราย
12.ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องด้วยสิขสิทธิ์สิทธิทางเครื่องหมายการค้าฐานข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และคุณรับทราบว่าวัตถุและเนื้อหาที่จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้จะคงเป็นของเราหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตของเรา


คุณสามารถเรียกดูและแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์จัดเก็บเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลบนดิสก์ (แต่ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์การจัดเก็บที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ) หรือพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวหนึ่งครั้งเพื่อการใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่ทางการพาณิชย์โดยคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใด ๆและทั้งหมดจะต้องไม่ทำซ้ำเปลี่ยนแปลงทำสำเนาหรือแจกจ่ายหรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์วัตถุหรือเนื้อหาใด ๆบนเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น


13.การจำกัดความรับผิดชอบ

โดยไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดนี้ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่:


มีผลต่อหรือจำกัดสิทธิของคุณในฐานะผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ;หรือจะยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของเรา


เว็บไซต์นี้จัดหาให้ 'ตามที่เป็นอยู่'และ 'ตามความพร้อมใช้งาน'โดยเราไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการใช้งานของเว็บไซต์คุณรับทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันและไม่สามารถรับผิดชอบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และข้อมูลใด ๆที่คุณมอบให้คุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่มากับการใช้อินเทอร์เน็ตเอง


เราจะพยายามรับรองว่าเนื้อหาที่รวมในเว็บไซต์นี้ถูกต้องไว้ใจได้และมีคุณภาพสูงแต่เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบหากไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นหรือสำหรับผลลัพธ์ใด ๆที่ได้มาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือสำหรับปัญหาทางเทคนิคใด ๆที่คุณอาจประสบในการใช้เว็บไซต์หากเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องใด ๆในเนื้อหาบนเว็บไซต์เราจะพยายามแก้ไขโดยเร็วที่สุดที่เราทำได้อย่างสมเหตุสมผล


เราขอสละความรับผิดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้โดยเฉพาะ:


ความเข้ากันไม่ได้ของเว็บไซต์กับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือการเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีใด ๆของคุณ;


ปัญหาทางเทคนิครวมถึงข้อผิดพลาดหรือการขัดข้องของเว็บไซต์;


ความไม่เหมาะสมความไม่น่าเชื่อถือหรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์;และ


การที่เว็บไซต์ไม่ตรงตามความต้องการของคุณ


เท่าที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณตกลงว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆสำหรับความเสียหายสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ (ซึ่งทั้งสองนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางกายภาพการสูญเสียผลกำไรความเสียหายต่อธุรกิจการสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้การใช้จ่ายที่สูญเปล่าการสูญเสียความเป็นส่วนตัวและสูญเสียข้อมูล)หรือความเสียหายทางอ้อมพิเศษหรือเชิงลงโทษใด ๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์


14.การตัดขาด

หากมีส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ที่ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้เนื่องจากเหตุผลอื่นใด บทบัญญัตินั้นจะถือว่าตัดขาดจากข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้


15.การสละสิทธิ์

ไม่มีการสละสิทธิ์ใด ๆ โดยเราที่จะตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้อกำหนดใด ๆทั้งก่อนหน้าหรือภายหลัง


16.ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงใด ๆที่ทำขึ้นระหว่างคุณและเราเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด


17.กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์และข้อพิพาทใด ๆจะถูกตัดสินโดยศาลประเทศอังกฤษเท่านั้น


18.การแข่งขันทั้งหมด

เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว

กฎเกณฑ์เหล่านี้จะถือว่าถูกรวมไว้ในแต่ละการแข่งขัน ยกเว้นตามขอบเขตที่คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงของการแข่งขันระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น


เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันผู้เข้าร่วมยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจและตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดเหล่านี้การตัดสินใจทั้งหมดของเราจะถือเป็นการตัดสินใจขั้นสิ้นสุดมีผลผูกมัดและจะไม่มีการเจรจาใด ๆเพิ่มเติม


บุคคลใด ๆที่เป็นพนักงานหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของพนักงานบริษัทใด ๆในTheHutGroup หรือผู้อื่นใดที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการจัดการแข่งขันที่เจาะจงใด ๆไม่มีสิทธิเข้าร่วม


ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไปยกเว้นในกรณีที่มีการระบุหรือบอกเป็นนัยถึงข้อจำกัดด้านอายุอื่น ๆผู้เข้าร่วมหากมีอายุต่ำกว่า 18ปีควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ล่วงหน้า


การเข้าร่วมทั้งหมดต้องได้รับภายในวันที่ปิดที่ระบุในการแข่งขันคำตอบจะถูกนำไปเข้าร่วมเมื่อส่งแล้วเราจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดสำหรับคำตอบที่ถูกส่งผิดสูญหายเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลอื่นใดหรือได้รับหลังวันที่ปิด

เราสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆที่เราพิจารณาว่าใช้วิธีการทางเทคนิคที่ไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมและ/หรือที่เราเชื่อว่าเป็นการหลอกลวงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองในการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เราจะไม่รับผิดหรือยอมรับความรับผิดชอบใด ๆสำหรับ: (i)ความล้มเหลวใด ๆ ของผู้ชนะหรือผู้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้; (ii)การขัดข้องความล่าช้าหรือการส่งผิดของการเข้าร่วมใด ๆ;หรือ (iii)ความล้มเหลวการทำงานผิดปกติหรือการไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระบบหรือเครือข่าย

เราจะเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รางวัล

เนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตามหากไม่มีรางวัลที่โฆษณาไว้ เราสงวนสิทธิ์ทั้งหมดตามดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียวที่จะมอบรางวัลทดแทนที่คล้ายกันซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ารางวัลที่โฆษณาไว้

จะมีการมอบหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งครัวเรือนเท่านั้น

จะไม่มีตัวเลือกเงินสดหรือตัวเลือกอื่น ๆแทนรางวัลที่นำเสนอและไม่สามารถโอนถ่ายรางวัลได้

การแจ้งเตือน

จะมีการเลือกชื่อผู้ชนะโดยการสุ่มเลือกหลังจากวันที่ปิดรับจากคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดที่ได้รับหลังจากวันที่ปิดรับ

ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการแจ้งภายใน 28วันหลังจากที่ได้ระบุผู้ชนะอย่างชัดเจนแล้ว

กรุณาให้เวลา 28วันในการจัดส่งของรางวัลทั้งหมด

หากผู้ชนะการแข่งขันไม่สามารถรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากเราไม่สามารถแจ้งผู้ชนะหลังจากที่ได้พยายามอย่างสมเหตุสมผลแล้วเราอาจจัดการรางวัลดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราโดยไม่รับผิดแต่อย่างใดต่อผู้ชนะในการดำเนินการดังกล่าว

จะมีการให้เพียงหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งผู้เข้าร่วม /ที่อยู่อีเมลสำหรับแต่ละการแข่งขันสามารถขอทราบชื่อผู้ชนะได้

การขอใช้สิทธิ์รับรางวัล


รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง: (ก)การจัดการการเดินทางเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น; (ข) เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ของผู้ชนะใด ๆที่มีอายุต่ำกว่า 16ปีและขอให้ผู้ชนะดังกล่าวเลือกผู้เดินทางร่วมที่มีอายุ 18ปีขึ้นไป


รางวัลการแข่งขัน/ตั๋วเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านช่วงเวลาของปี และรางวัลทั้งหมดต้องมีการใช้ภายในเวลาหกเดือนหลังจากวันที่ที่มีการสุ่มเลือกผู้ชนะยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น


ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดหารางวัลผู้ชนะจะต้องทำการสำรองหรือดำเนินการอื่น ๆที่จำเป็นหรือเหมาะสมทั้งหมดโดยตรงกับผู้จัดหาดังกล่าวเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำ/การผิดสัญญาของผู้อื่นหรือบริษัทอื่น


19.บทวิจารณ์

หากคุณส่งบทวิจารณ์นั่นเท่ากับว่าคุณมอบสิทธิแบบไม่ผูกขาดไม่มีค่าลิขสิทธิ์ต่อเนื่องไม่สามารถเพิกถอนและให้สิทธิช่วงได้แก่เราในการใช้ทำซ้ำเปลี่ยนแปลงปรับให้เหมาะสมตีพิมพ์แปลสร้างผลงานจากเนื้อหาดังกล่าวและแสดงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกในทุกสื่อ

คุณมอบสิทธิในการใช้ชื่อที่คุณส่งกับเนื้อหาดังกล่าวให้ elemis.comหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตของ elemis.comหากพวกเขาเลือกที่จะใช้

คุณตกลงที่จะสละสิทธิของคุณในการถูกระบุเป็นผู้เขียนเนื้อหาดังกล่าวและสิทธิของคุณในการคัดค้านการกระทำต่อเนื้อหาดังกล่าวที่เป็นในแง่ลบ

คุณตกลงที่จะดำเนินการเพิ่มเติมทั้งหมดเพื่อทำให้สิทธิใด ๆที่คุณมอบให้ elemis.comข้างต้นมีความสมบูรณ์รวมถึงการดำเนินการตามสัญญาและเอกสารตามการร้องขอของ elemis.com

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์;และว่า ณวันที่ที่มีการส่งเนื้อหาหรือวัตถุไปยัง elemis.com:

เนื้อหาหรือวัตถุดังกล่าวถูกต้อง;

การใช้เนื้อหาหรือวัตถุที่คุณจัดหาจะไม่เป็นการทำผิดแนวทางใด ๆที่เกี่ยวข้องของ elemis.comและจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาและวัตถุไม่เป็นการหมิ่นประมาท)คุณตกลงที่จะชดใช้ให้ elemis.comสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจากบุคคลภายนอกต่อ elemis.comที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับการทำผิดสัญญาการรับประกันใด ๆเหล่านี้

ผู้ชนะการแข่งขันด้านบทวิจารณ์จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลหากไม่มีการตอบกลับอีเมลแจ้งเตือนภายใน 20วันจะถือเป็นการสละสิทธิ์ในรางวัล


20.ข้อเสนอการซื้อพร้อมกันหลายชิ้น

ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับรายการที่ระบุในส่วนการซื้อพร้อมกันหลายชิ้น (Multibuy)ของเว็บไซต์เท่านั้น

หากมีการส่งคืนสินค้าใด ๆ (ยกเว้นเพื่อการเปลี่ยนเมื่อผลิตภัณฑ์มีตำหนิ/มีข้อบกพร่อง) เรามีสิทธิที่จะขอให้ส่งคืนสินค้าทั้งหมดที่จัดส่งรวมกันกับข้อเสนอการซื้อพร้อมกันหลายชิ้นโดยคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนทั้งหมดหรือคิดเงินคุณสำหรับรายการที่ไม่ได้คืนตามราคาเต็มที่ระบุในเว็บไซต์นี้


21.ของกำนัลที่มอบให้พร้อมกับข้อเสนอส่งเสริมการขาย

21.1 เมื่อเราเสนอของกำนัลพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เราจะมอบของกำนัลฟรีเพียงหนึ่งรายการต่อธุรกรรมเท่านั้น (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อ)การมอบของกำนัลฟรีจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของของกำนัลและเราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนของกำนัลฟรีเป็นของกำนัลอื่น ๆที่มีมูลค่าเท่ากัน

21.2 เพื่อให้เราสามารถทำการมอบของกำนัลฟรีได้ เราอาจต้องรวมของกำนัลฟรีดังกล่าวในเว็บไซต์ของเราในราคาตามปกติเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถ 'ซื้อ' ของกำนัลฟรีแยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อเพื่อให้ได้รับของกำนัลฟรีนั้น ๆและความพยายามใด ๆในการ 'ซื้อ'ของกำนัลฟรีนั้นจะถูกยกเลิก (โดยไม่คำนึงถึงการสื่อสารอัตโนมัติใด ๆที่คุณอาจได้รับเกี่ยวกับการรับทราบคำสั่งซื้อของคุณ)ในกรณีที่ไม่คาดคิดที่มีการจัดส่งของกำนัลฟรีให้กับคุณแล้วคุณจำเป็นต้องส่งคืนของกำนัลเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร


22.โครงการแนะนำลูกค้าใหม่

ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุด้านล่างคุณสามารถได้รับ 'เครดิต' เพื่อใช้ในเว็บไซต์นี้ด้วยการแนะนำลูกค้าใหม่ให้เราผ่านโครงการแนะนำลูกค้าใหม่โดยการแบ่งปันลิงก์และ/หรือรหัสแนะนำที่เรามอบให้คุณ ("โครงการแนะนำลูกค้าใหม่")หากคุณเคยสั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้แล้วคุณจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการแนะนำลูกค้าใหม่นี้ในฐานะ 'ผู้แนะนำ'เท่านั้น

ลูกค้าใหม่คือบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยสั่งซื้อจากเราก่อนหน้านี้ ("ผู้ที่คุณแนะนำ")หากผู้ที่คุณแนะนำมีบัญชีของเว็บไซต์นี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์มาก่อนเขาจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการแนะนำลูกค้าใหม่ผ่าน 'ลิงก์แนะนำ'เท่านั้นหากผู้ที่คุณแนะนำมีบัญชีของเว็บไซต์นี้อยู่แล้วเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการแนะนำลูกค้าใหม่ผ่าน 'รหัสแนะนำ' (ไม่ว่าจะเคยสั่งซื้อก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม)


หากผู้ที่คุณแนะนำคลิกผ่านลิงก์แนะนำมาจะมีการใช้รหัสส่วนลดโดยอัตโนมัติระหว่างกระบวนการชำระเงินหากผู้ที่คุณแนะนำจะใช้รหัสแนะนำเขาต้องป้อนรหัสนี้ระหว่างกระบวนการชำระเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆเครดิตใด ๆที่มอบให้จากโครงการแนะนำลูกค้าใหม่จะใช้ได้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้นทั้งคุณและผู้ที่คุณแนะนำไม่มีสิทธิที่จะรับการชำระเงินใด ๆเกี่ยวกับเครดิตดังกล่าวเครดิตนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญเครดิตที่คุณได้รับจากโครงการแนะนำลูกค้าใหม่ไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

คุณจะได้รับจำนวนเครดิตที่เกี่ยวข้องในบัญชีของคุณภายใน 24ชั่วโมงหลังจากที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อของผู้ที่คุณแนะนำหากผู้ที่คุณแนะนำยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 24ชั่วโมงหลังจากที่เราจัดส่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะไม่มีสิทธิได้รับเครดิตใด ๆคุณจะได้รับเครดิตเป็นสกุลเงินหลักของเว็บไซต์

เครดิตใด ๆที่สะสมจากโครงการแนะนำลูกค้าใหม่จะหมดอายุหากไม่ได้ใช้ภายใน 6เดือนจากวันที่ได้รับ

ผู้ที่คุณแนะนำต้องทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดยมีมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่ระบุในเว็บไซต์

ตามดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียวเราอาจเพิกถอนเครดิตใด ๆที่มาจากโครงการแนะนำลูกค้าใหม่ของคุณได้ทุกเวลาหากเราเชื่อหรือคาดว่าคุณได้รับเครดิตดังกล่าวด้วยการฉ้อโกงหลอกลวงหรือขัดกับเงื่อนไขเหล่านี้


23. บัตรของขวัญและเครดิต

บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ ELEMIS-บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์th.elemis.com ซึ่งถูกอ้างอิงไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติของเราพร้อมเงื่อนไขด้านล่างคุณสามารถส่งบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ถึงครอบครัวเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆที่คุณประสงค์จะมอบให้ผ่านทางอีเมลหรือปริ้นท์ออกมาเพื่อมอบให้เป็นการส่วนตัวโดยบัตรของขวัญELEMISถือเป็นหนึ่งในของขวัญชิ้นเยี่ยมเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ผู้รับ!


บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ELEMISคืออะไร? -Elemisบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์มีจำหน่ายในราคา 2,000.-,4,000.-และ 8,000.- ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะมอบขวัญอะไรให้แก่ผู้รับ บัตรของขวัญนี้จะถูกส่งไปทางอีเมลโดยใช้รหัสบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สามารถแลกใช้เมื่อเช็คเอ้าท์ผลิตภัณฑ์ต่างๆบนเว็บไซต์ th.elemis.com


สั่งซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร? -คุณสามารถเพิ่มบัตรของขวัญลงในตะกร้าสินค้าของคุณได้เช่นเดียวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของเราโดยเลือกปุ่ม "เพิ่มในตะกร้า"ที่พบในแท็บ "ช้อปเลย"จากนั้นดำเนินการชำระเงินเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์หากคุณต้องการซื้อบัตรของขวัญมากกว่าหนึ่งใบคุณสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าในหน้าตะกร้าหรือกลับไปที่หน้าผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญและเพิ่มสินค้าในตะกร้าของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆในตะกร้าเดียวกันกับการสั่งซื้อบัตรของขวัญบัตรของขวัญนี้มีมูลค่าเป็นค่าเงิน ฿บาทและไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในการซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นี้


รับบัตรของขวัญได้อย่างไร? -หลังจากคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกดำเนินการและเราได้รับการชำระเงินของคุณเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับรหัสบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทางอยู่อีเมลของคุณ (่อีเมลที่คุณยืนยันตอนทำการสั่งซื้อ) โดยบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณทำการสั่งซื้อนั้นจะไม่มีการถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์์


ฉันจะให้บัตรของขวัญแก่ผู้รับได้อย่างไร? -เมื่อคุณได้รับรหัสบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณสามารถส่งต่ออีเมลฉบับนั้นไปยังผู้รับที่คุณต้องการหรือคุณสามารถปรินท์บัตรของขวัญนั้นและมอบให้กับพวกเขากับมือได้บัตรของขวัญมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่สั่งซื้อ


ฉันได้รับบัตรของขวัญฉันสามารถใช้ได้อย่างไร? -บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์th.elemis.comเพียงเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสั่งซื้อและเพิ่มลงในตะกร้าของคุณในการใช้บัตรของขวัญของคุณป้อนรหัสบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับในช่อง "รหัสส่วนลด"แล้วคลิกปุ่ม "เพิ่ม"เพื่อใช้บัตรกำนัลในคำสั่งซื้อของคุณจากนั้นดำเนินการเช็คเอ้าท์ตามปกติ


มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง? -คุณสามารถใช้บัตรหนึ่งใบต่อหนึ่งคำสั่งซื้อและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆหากไม่ได้ใช้บัตรของขวัญยังมีมูลค่าเต็มอยู่บัตรของขวัญมีอายุ 12เดือนนับจากวันที่สั่งซื้อดังนั้นอย่าลืมแลกใช้บัตรของขวัญELEMISให้ทันเวลาที่กำหนดบัตรของขวัญมีมูลค่าและออกเป็นค่าเงิน฿บาทคุณไม่สามารถใช้บัตรของขวัญร่วมกับรหัสส่วนลดอื่น ๆได้


ฉันได้ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อโดยใช้บัตรของขวัญจะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องการคืนสินค้า?สำหรับคำสั่งซื้อที่มีการอนุมัติการคืนเงินจะถูกคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ในการชำระเงินตอนทำการสั่งซื้อหากคุณชำระเงินหรือชำระเงินบางส่วนด้วยบัตรของขวัญ Elemisคุณจะได้รับการคืนเงินในรูปแบบบัตรของขวัญเป็นมูลค่าเท่ากัน


ทำบัตรของขวัญหายฉันจะทำอย่างไร? -หากคุณเป็นผู้รับ Elemisบัตรของขวัญ โปรดสอบถามผู้ซื้อว่าพวกเขายังมีรายละเอียดรหัสบัตรของขวัญของคุณหรือไม่ หากไม่โปรดให้ผู้ซื้อติดต่อเราโดยเข้าสู่ระบบบัญชีแล้วส่งข้อความในบัญชีหาเราเพื่อให้ทำการออกบัตรของขวัญใหม่้ให้คุณได้ลิงค์ด้านล่าง:

https://th.elemis.com/login.jsp?returnTo=https%3A%2F%2Fnl.elemis.com%2FaccountHome.account

เราสามารถออกบัตรของขวัญใหม่ให้คุณได้ในกรณีที่บัตรของขวัญยังไม่ถูกทำการแลกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยบัตรของขวัญเดิมจะถือเป็นโมฆะหากเราออกบัตรของขวัญทดแทนให้วันหมดอายุเดิมจะยังคงมีผลบังคับใช้


ความเสี่ยงและการสูญเสีย- ความเสี่ยงในการสูญหายและชื่อของบัตรของขวัญจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อเมื่อเราส่งบัตรของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ซื้อหรือผู้รับที่กำหนดแล้วแต่กรณีใดจะเกี่ยวข้องเราจะไม่รับผิดชอบหากบัตรของขวัญใด ๆสูญหายถูกขโมยถูกทำลายหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ


การฉ้อโกง -เราจะมีสิทธิ์ปิดบัญชีของลูกค้าและรับการชำระเงินจากรูปแบบการชำระเงินทางเลือกหากมีการแลกบัตรกำนัลที่ได้มาโดยทุจริตและ /หรือใช้ในการซื้อสินค้าบนth.elemis.com
ฉันสามารถคืนบัตรของขวัญได้หรือไม่? -บัตรของขวัญไม่สามารถคืนหรือแลกได้ยกเว้นเป็นไปตามสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณมูลค่าของบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


เครดิต -เครดิตต่างๆ จะมีอายุ 6เดือนนับจากวันที่ออกและจะหมดอายุในวันครบรอบวันที่ออก