นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าของเราต้องอ่านควบคู่กับข้อกำหนดในการขายและเงื่อนไขของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนสินค้าเมื่อใดก็ได้ นโยบายการคืนสินค้านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13/08/2014

กรุณาตรวจสอบสินค้ากับใบสั่งซื้อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ หากพบสิ่งผิดพลาดประการใด รีบแจ้งเราทันทีเพื่อให้เราได้ดำเนินการตรวจสอบให้คุณ

ก่อนที่จะพยายามส่งสินค้าคืนให้กับเรา กรุณาติดต่อทีมดูแลลูกค้าเพื่อออกเลขอนุมัติการคืนให้คุณ รายการการคืนสินค้าที่ขาดเลขอนุมัติการคืนสินค้านั้นจะทำให้เกิดอุปสรรค์ต่อการดำเนินเรื่องต่อ และอาจทำให้เกิดความล่าช้า


สิทธิตามกฎหมายของคุณ

นโยบายการคืนสินค้าของเราไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ ของคุณโปรดไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่: www.direct.gov.uk หรือติดต่อ Consumer Direct ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำแนะนำด้านการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของรัฐบาลที่หมายเลข 08454 04 05 06


การยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตัวเองผ่านปุ่มในระบบภายในเวลา 15 นาที หลังทำการสั่งซื้อ หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากนั้นแต่ก่อนที่พัสดุถูกจัดส่งออกไป (dispatched), ถ้าพัสดุถูกส่งออกไปแล้วหรือ (dispatched)โปรดต่อต่อดำเนิน 'ขอคืนสินค้า '

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านระบบบัญชีของคุณ หรือไลฟ์แชท เพื่อให้เจ้าหน้าของเราอนุมัติการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณให้ ทางเรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเสมอ (วันจันทร์ -วันศุกร์)การคืนสินค้า

หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่พัสดุของคุณได้ถูกจัดส่งออกไปแล้ว (dispatched)คุณสามารถเลือกหัวข้อ 'คืนสินค้า'และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านระบบบัญชีของคุณหรือไลฟ์แชทเจ้าหน้าของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเสมอค่ะ (วันจันทร์ -วันศุกร์)

คุณมีระยะเวลาจำกัดในการทำการขอคืนคำสั่งซื้อ-- 14 วันหลังจากวันที่คุณได้รับสินค้า ในการใช้สิทธิคืนคำสั่งซื้อ คุณต้องแจ้งให้เราทราบในการดำเนินการคืนสินค้านี้ให้ชัดเจนผ่านตัวเลือกที่เหมาะสมในบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มด้านล่างเป็นตัวอย่างในการดำเนินเรื่องคืนสินค้า (Return & Refund) โดยสินค้าทั้งหมดที่คุณคืนให้เราต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับ โปรดตรวจสอบเมื่อคุณได้รับสินค้า แน่ใจว่ามีตราประทับหรือตราประทับบรรจุภัณฑ์ความปลอดภัยใดๆนั้นยังคงอยู่
ผลกระทบจากการยกเลิกคำสั่งซื้อ/ การคืนสินค้า

ถ้าคุณดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ/คืนสินค้า ทางเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนเงินของสินค้าที่คุณได้จ่ายไป เราอาจหักค่าใช้จ่ายในจำนวนที่เราจะคืนให้คุณ หากเราพบร่องรอยตำหนิบนสินค้าที่เราได้รับคืนซึ่งอาจเกิดจากคุณเราจะรีบดำเนินเรื่องคืนเงินให้คุณ ไม่เกิน:

· 3-5 วันทำการ จากวันที่เราส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าได้รับสินค้าคืนจากคุณเรียบร้อย หรือ

· (อาจเร็วกว่านั้น) 14 วัน หลังจากที่คุณได้ส่งหลักฐานการจัดส่งสินค้าคืนให้เรา

· ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า, 14 วัน วันหลังจากวันที่เราได้รับเรื่องการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อจากคุณ

เราจะดำเนินการคืนเงินผ่านช่องทางที่คุณได้ทำการสั่งซื้อ เว้นแต่ว่าคุณจะแจ้งช่องทางอื่นๆที่ต้องการ จะไม่มีการเสียค่าใช้บริการใดๆเพิ่มสำหรับการรับเงินคืนนี้ ยกเว้นค่าจัดส่งสินค้าที่ต้องการยกเลิกกลับมาให้เรา


แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกสินค้า


To: The Hut.com Limited, Meridian House, Gadbrook Park, Rudheath, Cheshire, CW9 7RA.

I hereby give notice that I cancel my contract of sale of the following goods:

Ordered on:

Order number:

Name of customer:

Address of customer:

Signature of customer (only if sent by paper):

Date:


ได้รับรายการที่ไม่ถูกต้อง

ทางเราต้องขออภัยหากคุณได้รับสินค้าผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและเราต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะพิจารณาทุกกรณีอย่างละเอียด แต่เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายของสินค้าที่คุณได้รับ แล้วทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด


ได้รับรายการที่เสียหายหรือชำรุด

ถึงแม้ว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการชำรุดของสินค้า แต่สินค้าอาจได้รับความเสียหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่ง โปรดรับคำขอโทษของเราหากคุณได้รับสินค้าที่เสียหายหรือชำรุด เราอยากขอร้องให้คุณรับสินค้าของเราจากผู้ขนส่ง และติดต่อเราผ่านข้อมูลในบัญชีของคุณทันที หลังจากค้นพบข้อผิดพลาด เพราะการปฏิเสธการรับสินค้าของคุณอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าของพัสดุที่ส่งกลับมา คุณสามารถติดต่อเราผ่านบัญชีของคุณโดยใช้ข้อความออนไลน์ แนบรูปถ่ายของสินค้าที่ชำรุดของคุณในข้อความ ทางทีมของเราจะทำการพิจารณารายละเอียด และจะแนะนำว่าควรทำอย่างไรต่อไป


ไม่ได้รับสินค้าหรือพัสดุ

เราต้องขออภัยหากคุณไม่ได้รับสินค้าหรือพัสดุของคุณ นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและเราต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดสำหรับคุณ หากต้องการรับเงินคืนหรือเปลี่ยนสินค้าคุณต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณได้รับอีเมลจากเราเพื่อยืนยันว่าได้ส่งสินค้าแล้ว กรุณาติดต่อเราผ่านบัญชีของคุณหรือผ่านข้อความออนไลน์บนเว็บไซต์


ดำเนินเรื่องคืนสินค้า

  • กรณีที่ยังไม่ได้รับพัสดุ หรือพัสดุยังติดอยู่ที่ไปรษณีย์/กรมศุลกากร

โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าผ่านข้อความในบัญชีของคุณ แจ้งหมายเลขรายการสินค้า (order number), สินค้าที่คุณต้องการคืน และเหตุผลที่ต้องการคืน หลังจากที่เราได้รับรายละเอียดนี้แล้ว คุณจะได้รับหมายเลขอนุมัติการคืน และรายละเอียดสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ในการคืนสินค้าจากเรา เมื่อคุณได้รับการอนุมัติการคืนจากเรา โปรดติดต่อไปรษณีย์/กรมศุลกากรเพื่อปฏิเสธการรับพัสดุให้สินค้าตีกลับมาหาเรา และส่งข้อความแจ้งการปฏิเสธการรับพัสดุเรียบร้อยแก่เรา


  • กรณีที่ได้รับพัสดุแล้ว

โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าผ่านข้อความในบัญชีของคุณ แจ้งหมายเลขรายการสินค้า (order number), สินค้าที่คุณต้องการคืน และเหตุผลที่ต้องการคืน หลังจากที่เราได้รับรายละเอียดนี้แล้ว คุณจะได้รับหมายเลขอนุมัติการคืน และรายละเอียดสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ในการคืนสินค้าจากเรา ในการส่งสินค้าคืน โปรดบรรจุพัสดุอย่างดีและคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อเลี่ยงความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง พร้อมใส่แบบฟอร์มการคืนสินค้าที่ได้รับจากเราลงในพัสดุ คุณต้องส่งหลักฐานการจัดส่งพัสดุคืนมาให้เรา ซึ่งใบแสดงหลักฐานการจัดส่งพัสดุนั้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เราไม่สามารถดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้คุณได้ ถ้าเราไม่ได้รับการแสดงหลักฐานการจัดส่งพัสดุคืนนั้นจากคุณ หากยื่นเรื่องขอทำการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าหมด เราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณในบัญชีที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่คุณได้ทำการรับมาแล้ว การส่งสินค้าคืนจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของคุณจนกว่าสินค้าที่ส่งคืนนั้นถึงคลังสินค้าของเรา ดังนั้นเราขอแนะนำให้ใช้บริษัทขนส่งที่เป็นที่ไว้วางใจเพื่อความปลอดภัยของสินค้า


ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

เรายินดีคืนเงินค่าจัดส่งเฉพาะค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา เช่น:

· เราได้ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

· สินค้าเสียหายหรือชำรุด หรือสินค้าที่มีข้อผิดพลาด

· หรือที่คุณจะส่งคืนสินค้าทดแทนหรือสินค้าทดแทนที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้


เราจะไม่คืนเงินค่าจัดส่งให้กับสินค้าที่คุณไม่ต้องการ ถ้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่อยู่ในสภาพดีหรือไม่ได้มีข้อผิดพลาดใดๆจากเรา ค่าจัดส่งสินค้าคืนจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ใช้บริษัทขนส่งที่เป็นที่ไว้วางใจเพื่อความปลอดภัยของสินค้าที่ถูกส่งกลับ

เราจะไม่คืนเงินค่าขนส่งให้กับสินค้าที่แจ้งว่าเสียหายหรือชำรุด ในกรณีที่เราได้ทดสอบแล้วว่าสินค้านั้นอยู่ในสภาพดี หรือ ไม่ได้มีข้อผิดพลาดใดๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับไปยังคุณจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของรายการชิ้นนั้นๆ และจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากกระบวนการทดสอบเมื่อเสร็จสิ้น


การร้องเรียน

หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราได้ดำเนินการคืน การเปลี่ยน หรือซ่อมแซมรายการใด ๆ โปรดร้องเรียนกับเรา โดยติดต่อตัวบริการลูกค้าผ่านข้อมูลในบัญชีของคุณ


รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อความช่วยเหลือ

https://th.elemis.com/customerQuery.account