บริการจัดส่งถึงประเทศไทย

 • ค่าบริการจัดส่งแบบมาตรฐานจากอังกฤษ/สิงคโปร์ 170 บาท
 • จัดส่งฟรีแบบมาตรฐาน ทุกรายการสินค้าเกิน 2,300 บาทขึ้นไป
 • ใช้เวลา 6- 13 วันทำการ
 • บริการจัดส่งอาจจะล่าช้าออกไปในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสภาพภูมิประเทศและอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย


หากยังไม่ได้รับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดส่งโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านไลฟ์แชท หรือ ผ่านอินบ็อกซ์บนบัญชีของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


  • ค่าบริการจัดส่งแบบด่วน 600 บาท
  • ใช้เวลา 2-6 วันทำการ
  • บริการจัดส่งแบบด่วนอาจจะล่าช้าออกไปในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสภาพภูมิประเทศและอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

  หากยังไม่ได้รับพัสดุในวันที่กำหนดส่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านไลฟ์แชท หรือ ผ่านอินบ็อกซ์บนบัญชีของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกจัดส่งตรงจากคลังสินค้าในสหราชอาณาจักร หรือ สิงคโปร์ โปรดอ้างอิงภาษีอากรและภาษีอื่นๆที่เกิดขึ้นตามดุลยพินิจของกรมศุลกากรในประเทศไทย


  ศุลกากรของไทยสามารถให้คนในประเทศไทย สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ ในกรณีสั่งซื้อมาเพื่อบริโภคเป็นส่วนบุคคล โดยสั่งซื้อที่มีมูลค่าเกิน 1,500 บาท

  ศุลกากรเรียกเก็บ % ของภาษีอาจจะอยู่ระหว่าง 0-30% ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์

  กรมศุลกากรอาจต้องทำการตรวจสอบและเรียกเก็บการชำระภาษีก่อนอนุญาติให้พัสดุส่งต่อโดยไปรษณีย์ไทยต่อไปได้


  ในกรณีที่คุณได้รับ "ใบแจ้งให้ไปรับพัสดุส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ"เมื่อพัสดุรายการสั่งซื้อของคุณมาถึงประเทศไทย ลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี


  ขออภัย ELEMIS ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้