Privacy and Data Protection


นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ELEMIS.com
เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากผู้ใช้


เอกสารฉบับนี้สามารถจัดพิมพ์เพื่อการอ้างอิงโดยใช้คำสั่งพิมพ์ในการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ใดก็ได้

เจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล
Elemis Ltd.
Unit D Poplar Way East
Cabot Park
Avonmouth
Bristol
BS11 0DD

อีเมลสำหรับติดต่อเจ้าของ: compliance@elemis.com

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ในประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมทั้งจากเว็บไซต์เองหรือผ่านบุคคลที่สามประกอบด้วยคุกกี้ข้อมูลการใช้งานชื่อนามสกุลเพศวันเกิดหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลรหัสผ่านประเทศ IDผู้ใช้งานที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดขายข้อมูลประเภทต่างๆตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะสำหรับโฆษณา (เช่น IDผู้โฆษณาของ Google หรือ IDFA)ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

มีการให้บริการรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในส่วนเฉพาะของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือโดยข้อความอธิบายเฉพาะที่แสดงไว้ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกรณีของข้อมูลการใช้งานอาจมีการมอบข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยผู้ใช้โดยอิสระหรือเก็บรวบรวมเมื่อใช้เว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ
นอกจากระบุไว้เป็นอื่นการร้องขอข้อมูลทั้งหมดโดยเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อบังคับและการไม่สามารถให้ข้อมูลนี้อาจทำให้เว็บไซต์นี้ไม่สามารถให้บริการได้ในกรณีที่เว็บไซต์นี้ระบุอย่างเจาะจงว่าข้อมูลบางอย่างไม่ถือเป็นข้อบังคับผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลนี้โดยไม่มีผลต่อความพร้อมใช้งานหรือความสามารถในการใช้บริการ
ผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าของในกรณีที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อบังคับได้
การใช้งานคุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่นๆโดยเว็บไซต์นี้หรือโดยเจ้าของบริการบุคคลที่สามที่ใช้งานโดยเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่กำหนดโดยผู้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุไว้ในเอกสารที่แสดงและในนโยบายคุกกี้หากสามารถใช้ได้

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆที่ได้รับเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านเว็บไซต์นี้และยืนยันว่าตนได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สามในการส่งมอบข้อมูลให้กับเจ้าของ

รูปแบบและสถานที่ทำการประมวลข้อมูล
วิธีการประมวลผล
เจ้าของดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยการแก้ไขหรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การประมวลผลข้อมูลดำเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องมือที่เปิดใช้ด้านไอทีตามด้วยกระบวนการขององค์กรและรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากเจ้าของแล้วในบางกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเว็บไซต์นี้ (ฝ่ายการบริหารจัดการฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายกฎหมายฝ่ายดูแลระบบ)อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมาย (เช่นผู้ให้บริการทางเทคนิคบุคคลที่สามผู้ให้บริการอีเมลผู้ให้บริการโฮสติ้งบริษัทไอทีตัวแทนด้านการติดต่อสื่อสาร)หากจำเป็นในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลโดยเจ้าของเจ้าของอาจร้องขอรายชื่อที่ปรับปรุงล่าสุดของบุคคลเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล
เจ้าของอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หากมีการบังคับใช้หนึ่งในข้อต่อไปนี้:

ผู้ใช้ได้ให้การยินยอมของตนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งข้อหมายเหตุ:ภายใต้กฎหมายบางประการเจ้าของอาจได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าผู้ใช้จะคัดค้านต่อการประมวลผลดังกล่าว ("การเลือกออก")โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมหรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นใดต่อไปนี้อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป;
ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนการเข้าทำสัญญา
การประมวลผลจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายซึ่งเจ้าของข้อมูลนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับ
การประมวลผลเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือในการดำเนินการผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าของ;
การประมวลผลข้อมูลจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทำให้ลุล่วงโดยเจ้าของข้อมูลหรือโดยบุคคลที่สาม
ในทุกกรณีเจ้าของยินดีที่จะช่วยชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการประมวลผลและโดยเฉพาะไม่ว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นข้อกำหนดตามสัญญาหรือเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่สัญญา

สถานที่
มีการประมวลข้อมูลณสำนักงานดำเนินการของเจ้าของและในสถานที่อื่นใดที่บุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการประมวลผล

การส่งข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศของผู้ใช้เองโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของผู้ใช้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ทำการประมวลผลข้อมูลที่ถ่ายโอนดังกล่าวได้

ผู้ใช้ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายของการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือองค์กรระหว่างประเทศใดๆที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายระหว่างประเทศหรือที่ตั้งขึ้นโดยสองประเทศหรือมากกว่านั้นเช่นสหประชาชาติ (UN)และเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยเจ้าของเพื่อคุ้มครองข้อมูลของตน

หากมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้สามารถอ่านเพิ่มเติมโดยตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวข้องในเอกสารฉบับนี้หรือสอบถามกับเจ้าของโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนการติดต่อ

เวลาการเก็บรักษา
จะมีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่มีการกำหนดโดยวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม

ดังนั้น:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของกับผู้ใช้จะได้รับการเก็บรักษาไว้จนกว่าสัญญาดังกล่าวจะดำเนินการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของจะได้รับการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้ใช้อาจดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินโดยเจ้าของภายในส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้หรือโดยการติดต่อกับเจ้าของ
เจ้าของอาจได้รับอนุญาตให้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ให้การยินยอมต่อการประมวลดังกล่าวตราบเท่าที่ไม่มีการถอนการยินยอมดังกล่าวนอกจากนี้เจ้าของอาจมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของข้อผูกพันตามกฎหมายหรือเพื่อทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาแล้วจะมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิ์ในการลบสิทธิ์ในการแก้ไขและสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะไม่สามารถบังคับใช้ได้หลังสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อช่วยให้เจ้าของสามารถมอบการบริการของตนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายตอบสนองต่อการร้องขอเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเอง (หรือสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม)ตรวจสอบการดำเนินการที่เป็นอันตรายหรือฉ้อโกงใดๆเช่นเดียวกับรายการต่อไปนี้:การโฆษณาการวิเคราะห์การแสดงเนื้อหาจากแพลตฟอร์มภายนอกการจัดการแท็กการรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการโฮสต์และจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการด้านการชำระเงินการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายการเข้าชมการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (Heat mapping)และการบันทึกเซสชันการลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ภายนอกการมีปฏิสัมพันธ์ตามสถานที่ตั้งความร่วมมือทางการค้าการปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มไลฟ์แชทการมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มบริการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะการจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานการป้องกันสแปม (SPAM)และการติดต่อผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ผู้ใช้สามารถดูในส่วน "ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล"

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์และการใช้บริการต่อไปนี้:

การโฆษณา
บริการประเภทนี้ช่วยให้มีการนำข้อมูลผู้ใช้มาใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารด้านโฆษณาที่แสดงไว้ในรูปแบบของแบนเนอร์และโฆษณาอื่นๆบนเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจเป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้
ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้านล่างคือข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งาน
บางบริการที่ระบุไว้ด้านล่างอาจใช้คุกกี้เพื่อระบุผู้ใช้หรืออาจใช้เทคนิคการกำหนดเป้าหมายใหม่เชิงพฤติกรรมเช่นการแสดงโฆษณาที่กำหนดตามความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้รวมถึงส่วนที่ตรวจพบนอกเว็บไซต์นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการเลือกออกใดๆที่เสนอโดยบริการใดก็ตามด้านล่างผู้ใช้อาจเลือกออกจากการใช้งานคุกกี้ของบริการบุคคลที่สามโดยการไปที่หน้าการเลือกออกจากกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative)

Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSenseคือบริการโฆษณาที่ให้บริการโดย Google Inc.บริการนี้ใช้คุกกี้ "DoubleClick"ซึ่งติดตามการใช้งานเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้เกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ
ผู้ใช้อาจตัดสินใจที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ Doubleclickทั้งหมดโดยการคลิกที่: google.com/settings/ads/onweb/optout
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)
Microsoft Advertisingคือบริการโฆษณาที่ให้บริการโดย Microsoft Corporation
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Criteo (Criteo SA)
Criteoคือบริการโฆษณาที่ให้บริการโดย Criteo SA
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:ฝรั่งเศส –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

Google Ad Manager (Google Inc.)
Google Ad Managerคือบริการโฆษณาที่ให้บริการโดย Google LLCซึ่งช่วยให้เจ้าของสามารถจัดทำแคมเปญโฆษณาร่วมกับเครือข่ายโฆษณาภายนอกที่เจ้าของไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงด้วยเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเอกสารฉบับนี้เพื่อออกจากการติดตามโดยเครือข่ายโฆษณาต่างๆผู้ใช้อาจใช้ประโยชน์ของ Youronlinechoicesเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานข้อมูลของ Google โปรดศึกษานโยบายพันธมิตรของ Google
บริการนี้ใช้คุกกี้ "DoubleClick"ซึ่งติดตามการใช้งานเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้เกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ ผู้ใช้อาจตัดสินใจที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ Doubleclickทั้งหมดโดยการคลิกที่: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)
Facebook Audience Networkคือบริการโฆษณาที่ให้บริการโดย Facebook Inc.เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูล Facebookโปรดศึกษานโยบายด้านข้อมูลของ Facebookเว็บไซต์นี้อาจใช้ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์มือถือ (รวมถึง IDโฆษณาของแอนดรอยด์หรือตัวระบุโฆษณาสำหรับ iOSตามลำดับ)และเทคโนโลยีที่คล้ายกับคุกกี้เพื่อดำเนินการบริการ Facebook Audience Networkหนึ่งในวิธีการที่ Audience Networkแสดงโฆษณาคือการใช้การกำหนดค่าโฆษณาของผู้ใช้ผู้ใช้สามารถควบคุมส่วนนี้ในการตั้งค่าโฆษณา Facebookผู้ใช้สามารถเลือกออกจากตั้งเป้าหมายของ Audience Networkบางอย่างผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ได้เช่นการตั้งค่าโฆษณาของอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือหรือการปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Audience Networkอื่นๆในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากสามารถทำได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ซึ่งเป็นตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะสำหรับโฆษณา (เช่น Google Advertiser IDหรือ IDFA)ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การวิเคราะห์
บริการในส่วนนี้ช่วยให้เจ้าของสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และสามารถนำไปใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้

การติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของ Google Ads (Google Inc.)
การติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของ Google Adsคือบริการวิเคราะห์ที่ให้บริการโดย Google Inc.ที่เชื่อมต่อข้อมูลจากเครือข่ายโฆษณาของ Google Adsพร้อมการดำเนินการที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analyticsคือบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google Inc. (“Google”) Googleใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อติดตามและทดสอบการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อเตรียมการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและแบ่งปันกับบริการ Google อื่นๆ
Googleอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อหาบริบทและปรับโฆษณาแบบส่วนตัวสำหรับเครือข่ายโฆษณาของตนเอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การแสดงส่วนขยายโฆษณาสำหรับ Google Analytics (Google Inc.)
Google Analyticsบนเว็บไซต์นี้อาจใช้การโฆษณาตามความสนใจของ Google ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากบุคคลที่สามและข้อมูลจากคุกกี้ DoubleClickเพื่อขยายการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากรความสนใจและข้อมูลการโต้ตอบด้านโฆษณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย Facebook Ads (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)
การติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย Facebook Ads (Facebook pixel)คือบริการวิเคราะห์ที่ให้บริการโดย Facebook Inc.ที่เชื่อมต่อข้อมูลจากเครือข่ายโฆษณาของ Facebookพร้อมการดำเนินการที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ Facebook pixelติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำไปประกอบกับโฆษณาบน Facebook, Instagramและ Audience Network
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การแสดงส่วนขยาย IDผู้ใช้สำหรับ Google Analytics (Google Inc.)
Google Analyticsบนเว็บไซต์นี้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่เรียกว่า IDผู้ใช้ (User ID)การตั้งค่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตามผู้ใช้โดยการเชื่อมโยงผู้ใช้นั้นๆกับ IDเดียวกันผ่านเซสชันและอุปกรณ์ต่างๆการตั้งค่านี้อยู่ในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้ Google ระบุบุคคลอย่างเป็นการส่วนตัวหรือระบุอุปกรณ์เฉพาะอย่างถาวร
IDผู้ใช้ (User ID)อาจสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจาก Google Analyticsกับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมไว้โดยเว็บไซต์นี้
ลิงก์เลือกออกด้านล่างจะนำคุณออกไปจากอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่แต่ไม่ได้เป็นการออกจากการติดตามที่ดำเนินการโดยเจ้าของโดยอิสระติดต่อเจ้าของผ่านที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อคัดค้านการติดตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ความร่วมมือทางการค้า
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถแสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามสามารถแสดงโฆษณาทั้งในแบบลิงก์โฆษณาหรือแบบแบนเนอร์โดยการใช้กราฟิกหลายประเภท
มีการติดตามการคลิกไอคอนหรือแบนเนอร์ที่โพสต์ในแอปพลิเคชันโดยบริการบุคคลที่สามที่ระบุไว้ด้านล่างและใช้ร่วมกับเว็บไซต์นี้
สำหรับรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริการ

LinkShare (Rakuten Marketing LLC)
LinkShareคือบริการความร่วมมือทางการค้าที่ให้บริการโดย Rakuten Marketing LLC.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การติดต่อผู้ใช้
รายชื่อผู้รับจดหมายหรือจดหมายข่าว (เว็บไซต์นี้)
ในการลงทะเบียนในรายชื่อผู้รับจดหมายหรือสำหรับจดหมายข่าวที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะเพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่อาจได้รับข้อความอีเมลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการค้าหรือมีลักษณะการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อาจยังมีการเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณไปยังรายชื่อนี้อันเนื่องมาจากการสมัครใช้งานเว็บไซต์นี้หรือหลังจากการซื้อ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวล:คุกกี้ประเทศวันเกิดที่อยู่อีเมลชื่อจริงเพศนามสกุล

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
ผู้ใช้สามารถฝากความคิดเห็นแบบไม่ระบุชื่อโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เจ้าของเป็นผู้เลือกหากมีที่อยู่อีเมลในข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้อาจมีการใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดเห็นในเนื้อหาเดียวกันผู้ใช้รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาความคิดเห็นของตนเอง
หากมีการติดตั้งบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาจากบุคคลที่สามอาจยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์สำหรับหน้าที่มีการติดตั้งบริการแสดงความคิดเห็นแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นนั้นๆ

Facebook Comments (Facebook, Inc.)
Facebook Commentsคือบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ให้บริการโดย Facebook Inc.เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝากและแบ่งปันความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การแสดงเนื้อหาจากแพลตฟอร์มภายนอก
การบริการประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถดูเนื้อหาที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มภายนอกได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้และมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มดังกล่าว
การบริการประเภทนี้อาจรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์สำหรับหน้าที่มีการติดตั้งบริการแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fontsคือบริการที่ปรากฏในลักษณะภาพที่ให้บริการโดย Google Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Web Fontsของ Fonts.com (Monotype Imaging Holdings Inc.)
Web Fontsของ Fonts.comคือบริการที่ปรากฏในลักษณะแบบตัวอักษรที่ให้บริการโดย Monotype Imaging Holdings Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

วิดเจ็ต Instagram (Instagram, Inc.)
Instagramคือบริการการแสดงข้อมูลในแบบของภาพที่ให้บริการโดย Instagram Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

MyFonts (MyFonts Inc.)
MyFontsคือบริการการแสดงข้อมูลในแบบของตัวอักษรที่ให้บริการโดย MyFonts Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

วิดเจ็ต Google Maps (Google Inc.)
Google Mapsคือบริการการแสดงข้อมูลในลักษณะแผนที่ที่ให้บริการโดย Google Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Adobe Fonts (Adobe Systems Incorporated)
Adobe Fontsคือบริการการแสดงข้อมูลในแบบของตัวอักษรที่ให้บริการโดย Adobe Systems Incorporatedซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

วิดีโอของ Vimeo (Vimeo, LLC)
Vimeoคือบริการการแสดงข้อมูลในลักษณะเนื้อหาวิดีโอที่ให้บริการโดย Vimeo, LLCซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

วิดเจ็ตวิดีโอของ YouTube (Google Inc.)
YouTubeคือบริการการแสดงข้อมูลในลักษณะเนื้อหาวิดีโอที่ให้บริการโดย Google Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การจัดการด้านการชำระเงิน
บริการดำเนินการชำระเงินช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตการโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทางชำระเงินอื่นๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นเว็บไซต์นี้แบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำธุรกรรมกับตัวกลางทางการเงินที่จัดการด้านการทำธุรกรรมเท่านั้น
บริการบางประเภทเหล่านี้อาจยังช่วยในการส่งข้อความตามกำหนดเวลาไปยังผู้ใช้เช่นอีเมลที่แนบใบแจ้งหนี้หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการชำระเงิน

Apple Pay (Apple Inc.)
Apple Payบริการระบบชำระเงินที่ให้บริการโดย Apple Inc.ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Braintree (PayPal Inc.)
Braintreeคือบริการการชำระเงินที่ให้บริการโดย Braintreeซึ่งเป็นหน่วยงานของ PayPal, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

PayPal (PayPal Inc.)
PayPalคือบริการการชำระเงินที่ให้บริการโดย PayPal Inc.ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินออนไลน์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

การสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (Heat mapping)และการบันทึกเซสชัน
มีการใช้บริการการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (Heat mapping)เพื่อแสดงพื้นที่ของหน้าที่ผู้ใช้เลื่อนเมาส์หรือคลิกบ่อยที่สุดส่วนนี้จะแสดงตำแหน่งของจุดที่น่าสนใจบริการเหล่านี้อาจนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
บริการบางประเภทอาจบันทึกเซสชันและนำกลับมาแสดงในรูปแบบของภาพในภายหลัง

Crazy Egg (Crazyegg)
Crazy Eggคือบริการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (heat mapping)ที่ให้บริการโดย Crazy Egg, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Inspectlet (Inspectlet Inc.)
Inspectletคือการบันทึกเซสชันและการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (heat mapping)ที่ให้บริการโดย Inspectlet Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)
Smartlookคือการบันทึกเซสชันและการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (heat mapping)ที่ให้บริการโดย Smartsupp.com, s.r.o.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สาธารณรัฐเช็ก –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การโฮสต์และจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
บริการประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการโฮสต์ข้อมูลและไฟล์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานและการเผยแพร่ให้กับเว็บไซต์นี้รวมทั้งเสนอโครงสร้างพื้นฐานแบบพร้อมใช้เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติหรือส่วนต่างๆแบบเจาะจงของเว็บไซต์นี้บริการบางประเภทเหล่านี้ทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆซึ่งทำให้การระบุสถานที่จริงที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องยาก

Algolia (Algolia SAS)
Algoliaคือบริการโฮสต์ติ้งและระบบจัดการเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Algolia SAS
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:ฝรั่งเศส –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถตรวจสอบการใช้งานและพฤติกรรมของส่วนประกอบของเว็บไซต์เพื่อให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานการดำเนินการการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและรูปแบบการดำเนินการของบริการเหล่านี้ซึ่งมีหน้าที่ในการกรองกิจกรรมของเว็บไซต์นี้

New Relic (New Relic)
New Relicคือบริการตรวจสอบที่ให้บริการโดย New Relic Inc.
วิธีการผสานของ New Relicหมายความว่าจะมีการกรองการเข้าชมทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์นี้เช่นการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันและเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ในขณะที่ยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Pingdom (Pingdom AB)
Pingdomคือบริการตรวจสอบที่ให้บริการโดย Pingdom AB
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สวีเดน -นโยบายความเป็นส่วนตัว

การมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ภายนอก
การบริการประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมหรือแพลตฟอร์มภายนอกอื่นๆได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้
การมีปฏิสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สำหรับแต่ละเครือข่ายสังคมเสมอ
การบริการประเภทนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมสำหรับหน้าที่มีการติดตั้งบริการแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
ขอแนะนำให้ลงชื่อออกจากบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เชื่อมโยงกลับไปยังโปรไฟล์ของผู้ใช้

ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตสังคมของ Facebook (Facebook, Inc.)
ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตสังคมของ Facebookคือบริการที่อนุญาตให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม Facebookที่ให้บริการโดย Facebook, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปุ่ม "Pin it"และวิดเจ็ตสังคมของ Pinterest (Pinterest)
ปุ่ม "Pin it"และวิดเจ็ตสังคมคือบริการที่ช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม Pinterestที่ให้บริการโดย Pinterest Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ShareThis (Sharethis Inc.)
ShareThisคือบริการที่ให้บริการโดย ShareThis Inc.ซึ่งแสดงวิดเจ็ตที่ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มภายนอกเช่นเดียวกับการแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการบริการนี้สามารถแสดงวิดเจ็ตที่เป็นของบุคคลที่สามเช่นผู้จัดการของเครือข่ายสังคมที่มีการแบ่งปันการมีปฏิสัมพันธ์ในกรณีนี้บุคคลที่สามที่ให้บริการวิดเจ็ตจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์และการใช้งานข้อมูลในหน้าที่มีการติดตั้งบริการนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปุ่มทวีตและวิดเจ็ตสังคมของ Twitter (Twitter, Inc.)
ปุ่มทวีตและวิดเจ็ตสังคมของ Twitterคือบริการที่อำนวยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม Twitterที่ให้บริการโดย Twitter, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ปุ่มและวิดเจ็ตสังคมของ YouTube (Google Inc.)
ปุ่มและวิดเจ็ตสังคมของ YouTubeคือบริการที่ช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมของ YouTubeที่ให้บริการโดย Google Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มไลฟ์แชท
การบริการประเภทนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มไลฟ์แชทของบุคคลที่สามได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้สำหรับการติดต่อและได้รับการติดต่อจากบริการช่วยเหลือของเว็บไซต์นี้
หากมีการติดตั้งหนึ่งในบริการเหล่านี้อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บและข้อมูลการใช้งานในหน้าที่มีการติดตั้งนั้นๆแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องก็ตามยิ่งกว่านั้นอาจมีการบันทึกการสนทนาไลฟ์แชท

วิดเจ็ต Zopim (Zopim Technologies Pte Ltd.)
วิดเจ็ต Zopimคือบริการสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มไลฟ์แชท Zopimที่ให้บริการโดย Zopim Technologies Pte Ltd.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สิงคโปร์ –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มบริการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ
การบริการประเภทนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะของบุคคลที่สามได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้
หากมีการติดตั้งหนึ่งในบริการเหล่านี้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บและข้อมูลการใช้งานในหน้าที่มีการติดตั้งบริการไว้แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องก็ตาม

วิดเจ็ต Zendesk (Zendesk)
วิดเจ็ต Zendeskคือบริการสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะของ Zendeskที่ให้บริการโดย Zendesk Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การมีปฏิสัมพันธ์ตามสถานที่ตั้ง
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เว็บไซต์นี้)
เว็บไซต์นี้อาจเก็บรวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อมอบบริการตามตำแหน่งที่ตั้ง
เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่เสนอเครื่องมือเพื่อเลือกออกจากคุณสมบัตินี้โดยค่าเริ่มต้นหากมีการให้สิทธิ์อย่างชัดแจ้งเว็บไซต์นี้อาจมีการติดตามข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

การจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อ
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อที่ได้รับผ่านทางอีเมลหรือโดยช่องทางอื่นๆเช่นแบบฟอร์มการติดต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ปรากฏในข้อความและช่องทางที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร (เช่นที่อยู่อีเมล)ที่ให้ไว้โดยผู้ใช้

Zendesk (Zendesk)
Zendeskคือบริการเพื่อการจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อที่ให้บริการโดย Zendesk Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้อง
ในการลงทะเบียนหรือการรับรองความถูกต้องผู้ใช้อนุญาตให้เว็บไซต์นี้ทำการระบุตัวตนของผู้ใช้และมอบสิทธิการเข้าถึงบริการเฉพาะได้
บุคคลที่สามอาจเสนอบริการการลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ระบุไว้ด้านล่างในกรณีนี้เว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางรายการที่จัดเก็บไว้โดยบริการของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์การลงทะเบียนหรือระบุตัวตน

การลงทะเบียนโดยตรง (เว็บไซต์นี้)
ผู้ใช้ลงทะเบียนโดยการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์นี้โดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินประเทศข้อมูลเกี่ยวกับจุดขายวันเกิดที่อยู่อีเมลชื่อตัวเพศนามสกุลรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่การจัดส่งสินค้า IDผู้ใช้ข้อมูลหลากหลายประเภท

การรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้และพันธมิตรของเว็บไซต์สามารถแจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพและนำเสนอบริการโฆษณาตามการใช้งานที่ผ่านมาของเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้
กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยติดตามข้อมูลการใช้งานและโดยใช้คุกกี้ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังพันธมิตรที่จัดการกิจกรรมด้านการรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม
นอกเหนือจากการเลือกออกใดๆที่เสนอโดยบริการใดก็ตามด้านล่างผู้ใช้อาจเลือกออกจากการใช้งานคุกกี้ของบริการบุคคลที่สามโดยการไปที่หน้าการเลือกออกจากกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative)

การรีมาร์เก็ตติ้งด้วย Google Analytics (Google LLC)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Analyticsคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Google LLCที่เชื่อมโยงกิจกรรมการติดตามที่ดำเนินการโดย Google Analyticsและคุกกี้ของ Google Analyticsกับเครือข่ายโฆษณา Google Adsและคุกกี้ DoubleClick
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

วิธีไดนามิกรีทาร์เก็ตติ้ง (Dynamic Retargeting)ของ Criteo (Criteo SA)
ไดนามิกรีทาร์เก็ตติ้ง (Dynamic Retargeting)ของ Criteoคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Criteo SA.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Criteo
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:ฝรั่งเศส –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

Google Ad Manager Audience Extension (Google LLC)
Google Ad Manager Audience Extensionคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้บริการโดย Google LLCทีติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และช่วยให้พันธมิตรโฆษณาที่เลือกสามารถแสดงโฆษณาเป้าหมายทั่วทั้งเว็บไซต์แก่ผู้เยี่ยมชม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads (Google LLC)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Adsคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Google LLCที่เชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณา Google Adsและคุกกี้ DoubleClickผู้ใช้สามารถเลือกออกจากการใช้งานคุกกี้ของ Google สำหรับการปรับโฆษณาส่วนบุคคลโดยไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audienceคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Facebook Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ที่อยู่อีเมล

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebook (Facebook, Inc.)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebookคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Facebook Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การรีมาร์เก็ตติ้งของ Twitter (Twitter, Inc.)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Twitterคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Twitter, Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Twitter
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)
Twitter Tailored Audiencesคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Twitter Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Twitter
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ที่อยู่อีเมล

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การป้องกันสแปม (SPAM)
บริการประเภทนี้เป็นการวิเคราะห์การเข้าชมสำหรับเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองข้อมูลดังกล่าวออกจากส่วนต่างๆของการเข้าชมข้อความและเนื้อหาที่มีการจดจำเป็นข้อมูลสแปม

Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHAคือบริการป้องกันสแปมที่ให้บริการโดย Google Inc.
การใช้งาน reCAPTCHAอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Googleและข้อกำหนดการใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา

วิดเจ็ต Google Maps (Google Inc.)
Google Mapsคือบริการการแสดงข้อมูลในลักษณะแผนที่ที่ให้บริการโดย Google Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Adobe Fonts (Adobe Systems Incorporated)
Adobe Fontsคือบริการการแสดงข้อมูลในแบบของตัวอักษรที่ให้บริการโดย Adobe Systems Incorporatedซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

วิดีโอของ Vimeo (Vimeo, LLC)
Vimeoคือบริการการแสดงข้อมูลในลักษณะเนื้อหาวิดีโอที่ให้บริการโดย Vimeo, LLCซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

วิดเจ็ตวิดีโอของ YouTube (Google Inc.)
YouTubeคือบริการการแสดงข้อมูลในลักษณะเนื้อหาวิดีโอที่ให้บริการโดย Google Inc.ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถรวมเนื้อหาประเภทนี้ในหน้าการบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การจัดการด้านการชำระเงิน
บริการดำเนินการชำระเงินช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตการโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทางชำระเงินอื่นๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นเว็บไซต์นี้แบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำธุรกรรมกับตัวกลางทางการเงินที่จัดการด้านการทำธุรกรรมเท่านั้น
บริการบางประเภทเหล่านี้อาจยังช่วยในการส่งข้อความตามกำหนดเวลาไปยังผู้ใช้เช่นอีเมลที่แนบใบแจ้งหนี้หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการชำระเงิน

Apple Pay (Apple Inc.)
Apple Payบริการระบบชำระเงินที่ให้บริการโดย Apple Inc.ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Braintree (PayPal Inc.)
Braintreeคือบริการการชำระเงินที่ให้บริการโดย Braintreeซึ่งเป็นหน่วยงานของ PayPal, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

PayPal (PayPal Inc.)
PayPalคือบริการการชำระเงินที่ให้บริการโดย PayPal Inc.ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินออนไลน์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

การสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (Heat mapping)และการบันทึกเซสชัน
มีการใช้บริการการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (Heat mapping)เพื่อแสดงพื้นที่ของหน้าที่ผู้ใช้เลื่อนเมาส์หรือคลิกบ่อยที่สุดส่วนนี้จะแสดงตำแหน่งของจุดที่น่าสนใจบริการเหล่านี้อาจนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
บริการบางประเภทอาจบันทึกเซสชันและนำกลับมาแสดงในรูปแบบของภาพในภายหลัง

Crazy Egg (Crazyegg)
Crazy Eggคือบริการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (heat mapping)ที่ให้บริการโดย Crazy Egg, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Inspectlet (Inspectlet Inc.)
Inspectletคือการบันทึกเซสชันและการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (heat mapping)ที่ให้บริการโดย Inspectlet Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)
Smartlookคือการบันทึกเซสชันและการสร้างแผนที่เพื่อหาความหนาแน่นของข้อมูล (heat mapping)ที่ให้บริการโดย Smartsupp.com, s.r.o.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สาธารณรัฐเช็ก –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การโฮสต์และจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
บริการประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการโฮสต์ข้อมูลและไฟล์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานและการเผยแพร่ให้กับเว็บไซต์นี้รวมทั้งเสนอโครงสร้างพื้นฐานแบบพร้อมใช้เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติหรือส่วนต่างๆแบบเจาะจงของเว็บไซต์นี้บริการบางประเภทเหล่านี้ทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆซึ่งทำให้การระบุสถานที่จริงที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องยาก

Algolia (Algolia SAS)
Algoliaคือบริการโฮสต์ติ้งและระบบจัดการเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Algolia SAS
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:ฝรั่งเศส –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถตรวจสอบการใช้งานและพฤติกรรมของส่วนประกอบของเว็บไซต์เพื่อให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานการดำเนินการการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและรูปแบบการดำเนินการของบริการเหล่านี้ซึ่งมีหน้าที่ในการกรองกิจกรรมของเว็บไซต์นี้

New Relic (New Relic)
New Relicคือบริการตรวจสอบที่ให้บริการโดย New Relic Inc.
วิธีการผสานของ New Relicหมายความว่าจะมีการกรองการเข้าชมทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์นี้เช่นการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันและเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ในขณะที่ยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Pingdom (Pingdom AB)
Pingdomคือบริการตรวจสอบที่ให้บริการโดย Pingdom AB
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สวีเดน -นโยบายความเป็นส่วนตัว

การมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ภายนอก
การบริการประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมหรือแพลตฟอร์มภายนอกอื่นๆได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้
การมีปฏิสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สำหรับแต่ละเครือข่ายสังคมเสมอ
การบริการประเภทนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมสำหรับหน้าที่มีการติดตั้งบริการแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
ขอแนะนำให้ลงชื่อออกจากบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เชื่อมโยงกลับไปยังโปรไฟล์ของผู้ใช้

ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตสังคมของ Facebook (Facebook, Inc.)
ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตสังคมของ Facebookคือบริการที่อนุญาตให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม Facebookที่ให้บริการโดย Facebook, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปุ่ม "Pin it"และวิดเจ็ตสังคมของ Pinterest (Pinterest)
ปุ่ม "Pin it"และวิดเจ็ตสังคมคือบริการที่ช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม Pinterestที่ให้บริการโดย Pinterest Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ShareThis (Sharethis Inc.)
ShareThisคือบริการที่ให้บริการโดย ShareThis Inc.ซึ่งแสดงวิดเจ็ตที่ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มภายนอกเช่นเดียวกับการแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
การบริการนี้สามารถแสดงวิดเจ็ตที่เป็นของบุคคลที่สามเช่นผู้จัดการของเครือข่ายสังคมที่มีการแบ่งปันการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าในกรณีนี้บุคคลที่สามที่ให้บริการวิดเจ็ตจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์และการใช้งานข้อมูลในหน้าที่มีการติดตั้งบริการนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปุ่มทวีตและวิดเจ็ตสังคมของ Twitter (Twitter, Inc.)
ปุ่มทวีตและวิดเจ็ตสังคมของ Twitterคือบริการที่อำนวยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม Twitterที่ให้บริการโดย Twitter, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ปุ่มและวิดเจ็ตสังคมของ YouTube (Google Inc.)
ปุ่มและวิดเจ็ตสังคมของ YouTubeคือบริการที่ช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมของ YouTubeที่ให้บริการโดย Google Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มไลฟ์แชท
การบริการประเภทนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มไลฟ์แชทของบุคคลที่สามได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้สำหรับการติดต่อและได้รับการติดต่อจากบริการช่วยเหลือของเว็บไซต์นี้
หากมีการติดตั้งหนึ่งในบริการเหล่านี้อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บและข้อมูลการใช้งานในหน้าที่มีการติดตั้งนั้นๆแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องก็ตามยิ่งกว่านั้นอาจมีการบันทึกการสนทนาไลฟ์แชท

วิดเจ็ต Zopim (Zopim Technologies Pte Ltd.)
วิดเจ็ต Zopimคือบริการสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มไลฟ์แชท Zopimที่ให้บริการโดย Zopim Technologies Pte Ltd.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สิงคโปร์ –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มบริการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ
การบริการประเภทนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะของบุคคลที่สามได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์นี้
หากมีการติดตั้งหนึ่งในบริการเหล่านี้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บและข้อมูลการใช้งานในหน้าที่มีการติดตั้งบริการไว้แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องก็ตาม

วิดเจ็ต Zendesk (Zendesk)
วิดเจ็ต Zendeskคือบริการสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะของ Zendeskที่ให้บริการโดย Zendesk Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การมีปฏิสัมพันธ์ตามสถานที่ตั้ง
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เว็บไซต์นี้)
เว็บไซต์นี้อาจเก็บรวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อมอบบริการตามตำแหน่งที่ตั้ง
เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่เสนอเครื่องมือเพื่อเลือกออกจากคุณสมบัตินี้โดยค่าเริ่มต้นหากมีการให้สิทธิ์อย่างชัดแจ้งเว็บไซต์นี้อาจมีการติดตามข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

การจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อ
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อที่ได้รับผ่านทางอีเมลหรือโดยช่องทางอื่นๆเช่นแบบฟอร์มการติดต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ปรากฏในข้อความและช่องทางที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร (เช่นที่อยู่อีเมล)ที่ให้ไว้โดยผู้ใช้

Zendesk (Zendesk)
Zendeskคือบริการเพื่อการจัดการการช่วยเหลือและการร้องขอการติดต่อที่ให้บริการโดย Zendesk Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้อง
ในการลงทะเบียนหรือการรับรองความถูกต้องผู้ใช้อนุญาตให้เว็บไซต์นี้ทำการระบุตัวตนของผู้ใช้และมอบสิทธิการเข้าถึงบริการเฉพาะได้
บุคคลที่สามอาจเสนอบริการการลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ระบุไว้ด้านล่างในกรณีนี้เว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางรายการที่จัดเก็บไว้โดยบริการของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์การลงทะเบียนหรือระบุตัวตน

การลงทะเบียนโดยตรง (เว็บไซต์นี้)
ผู้ใช้ลงทะเบียนโดยการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์นี้โดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินประเทศข้อมูลเกี่ยวกับจุดขายวันเกิดที่อยู่อีเมลชื่อตัวเพศนามสกุลรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่การจัดส่งสินค้า IDผู้ใช้ข้อมูลหลากหลายประเภท

การรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม
บริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้และพันธมิตรของเว็บไซต์สามารถแจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพและนำเสนอบริการโฆษณาตามการใช้งานที่ผ่านมาของเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้
กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยติดตามข้อมูลการใช้งานและโดยใช้คุกกี้ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังพันธมิตรที่จัดการกิจกรรมด้านการรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม
นอกเหนือจากการเลือกออกใดๆที่เสนอโดยบริการใดก็ตามด้านล่างผู้ใช้อาจเลือกออกจากการใช้งานคุกกี้ของบริการบุคคลที่สามโดยการไปที่หน้าการเลือกออกจากกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative)

การรีมาร์เก็ตติ้งด้วย Google Analytics (Google LLC)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Analyticsคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Google LLCที่เชื่อมโยงกิจกรรมการติดตามที่ดำเนินการโดย Google Analyticsและคุกกี้ของ Google Analyticsกับเครือข่ายโฆษณา Google Adsและคุกกี้ DoubleClick
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

วิธีไดนามิกรีทาร์เก็ตติ้ง (Dynamic Retargeting)ของ Criteo (Criteo SA)
ไดนามิกรีทาร์เก็ตติ้ง (Dynamic Retargeting)ของ Criteoคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Criteo SA.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Criteo
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:ฝรั่งเศส –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

Google Ad Manager Audience Extension (Google LLC)
Google Ad Manager Audience Extensionคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้บริการโดย Google LLCทีติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และช่วยให้พันธมิตรโฆษณาที่เลือกสามารถแสดงโฆษณาเป้าหมายทั่วทั้งเว็บไซต์แก่ผู้เยี่ยมชม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads (Google LLC)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Adsคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Google LLCที่เชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณา Google Adsและคุกกี้ DoubleClickผู้ใช้สามารถเลือกออกจากการใช้งานคุกกี้ของ Google สำหรับการปรับโฆษณาส่วนบุคคลโดยไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audienceคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Facebook Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ที่อยู่อีเมล

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebook (Facebook, Inc.)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebookคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Facebook Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออก

การรีมาร์เก็ตติ้งของ Twitter (Twitter, Inc.)
การรีมาร์เก็ตติ้งของ Twitterคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Twitter, Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Twitter
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)
Twitter Tailored Audiencesคือบริการด้านรีมาร์เก็ตติ้งและการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมที่ให้บริการโดย Twitter Inc.ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์นี้กับเครือข่ายโฆษณาของ Twitter
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ที่อยู่อีเมล

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว –การเลือกออกผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การป้องกันสแปม (SPAM)
บริการประเภทนี้เป็นการวิเคราะห์การเข้าชมสำหรับเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองข้อมูลดังกล่าวออกจากส่วนต่างๆของการเข้าชมข้อความและเนื้อหาที่มีการจดจำเป็นข้อมูลสแปม

Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHAคือบริการป้องกันสแปมที่ให้บริการโดย Google Inc.
การใช้งาน reCAPTCHAอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Googleและข้อกำหนดการใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การจัดการแท็ก
บริการประเภทนี้ช่วยให้เจ้าของสามารถจัดการแท็กหรือสคริปต์ที่จำเป็นบนเว็บไซต์นี้ในลักษณะแบบรวมศูนย์ได้
สิ่งนี้ส่งผลต่อการเวียนข้อมูลของผู้ใช้ผ่านบริการเหล่านี้ซึ่งอาจส่งผลต่อการเก็บรักษาข้อมูลนี้ได้

Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Managerคือบริการการจัดการแท็กที่ให้บริการโดย Google LLC.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลการใช้งาน

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้าร่วมในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายการเข้าชม
การบริการประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถกระจายเนื้อหาของตนโดยการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศต่างๆและยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของตน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและวิธีการดำเนินการของบริการเหล่านี้ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวคือการกรองการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์นี้และเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
เมื่อพิจารณาการกระจายของระบบนี้ในวงกว้างจึงเป็นเรื่องยากแก่การระบุสถานที่ตั้งที่มีการถ่ายโอนเนื้อหาที่อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

Cloudflare (Cloudflare)
Cloudflareคือบริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายการเข้าชมที่ให้บริการโดย Cloudflare Inc.
วิธีการผสานของ Cloudflareหมายความว่าจะมีการกรองการเข้าชมทั้งหมดผ่านเว็บไซต์นี้เช่นการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์นี้และเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ในขณะที่ยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากเว็บไซต์นี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:คุกกี้ข้อมูลประเภทต่างๆที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.)
Sucuri CloudProxyคือบริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายการเข้าชมที่ให้บริการโดย Sucuri Inc.
วิธีการผสานของ Sucuri CloudProxyหมายความว่าจะมีการกรองการเข้าชมทั้งหมดผ่านเว็บไซต์นี้เช่นการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์นี้และเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ในขณะที่ยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากเว็บไซต์นี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล:ข้อมูลประเภทต่างๆดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของการบริการ

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว
การจัดการผู้ติดต่อและการส่งข้อความ
Emarsys (Emarsys UK Ltd.)
Emarsyคือบริการบริหารจัดการที่อยู่อีเมลและการส่งข้อความที่ให้บริการโดย Emarsys UK Ltd.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:คุกกี้และที่อยู่อีเมล

สถานที่ทำการประมวล:สหราชอาณาจักร –นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:ประเทศวันเกิดที่อยู่อีเมลชื่อนามสกุลเพศและข้อมูลการใช้งาน

Sendgrid (Sendgrid)
Sendgridคือบริการบริหารจัดการที่อยู่อีเมลและการส่งข้อความที่ให้บริการโดย Sendgrid Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:ที่อยู่อีเมล

สถานที่ทำการประมวล:สหรัฐอเมริกา –นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปรึกษาแบบเป็นส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวผ่านทางอีเมลและช่องทางออนไลน์
ELEMIS.COMยังเสนอบริการให้คำปรึกษาแบบเป็นส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวผ่านทางอีเมลและช่องทางออนไลน์หากคุณตัดสินใจที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจะมีการร้องขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผิวอาการแพ้รายละเอียดทางการแพทย์และกลุ่มอายุของคุณ

Olapic
ในการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณได้ทำการแท็กด้วย #ELEMISeverydayหรือแฮชแท็ก ELEMIS อื่นๆไปยังแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และเพื่อตอบรับคำขอจาก ELEMIS หรือโดยการอัปโหลดเนื้อหาไปยังแกลเลอรีภาพของ ELEMIS จะถือว่าคุณเห็นชอบว่า:

1.คุณให้สิทธิ์ ELEMISและบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า " ELEMIS")ในการใช้ (i)วิดีโอภาพถ่ายภาพและ/หรือเนื้อหาอื่นๆที่มีการโพสต์ไปยังแกลเลอรีภาพของเราหรือที่คุณได้โพสต์ไปบน Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Tumblrหรือ Vineและมีการแท็กด้วยแฮชแท็ก #ELEMIS, #ELEMISeverydayหรือแฮชแท็กอื่นใดที่ใช้โดย ELEMISเพื่อเก็บรวบรวมเนื้อหาบางครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า "ภาพของคุณ")พร้อมกับ (ii)การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ภาพโปรไฟล์ข้อมูลบรรยายใต้ภาพและสถานที่ที่คุณอาจเพิ่มไว้ในเนื้อหาของคุณ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลของคุณ")ในสื่อใดๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในหน้าเว็บไซต์ของเราและหน้าสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามร้านค้าสำหรับการทำการตลาดและ/หรือโฆษณาของเราโดยสิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยถาวรไม่สามารถเพิกถอนได้ปลอดค่าลิขสิทธิ์ไม่ผูกขาดและสามารถโอนสิทธิ์ได้

2. ELEMISมีสิทธิ์ในการใช้ชื่อผู้ใช้ชื่อจริงภาพภาพเหมือนหรือข้อมูลการระบุตัวตนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพใดๆของคุณ

3. ELEMISอาจใช้แสดงผลิตซ้ำกระจายส่งรวมสื่ออื่นๆเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขภาพของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ/หรือกฎข้อบังคับในรูปแบบใดๆตามดุลยพินิจที่เหมาะสม (ในขณะที่คงไว้ซึ่งทัศนคติเดิม)โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆต่อคุณและโดยไม่มีข้อผูกมัดต่อคุณเพื่อระบุรายการนั้นๆกับคุณในฐานะผู้สร้างสรรค์หรือแหล่งที่มาดั้งเดิม

คุณรับทราบว่า ELEMISอาจปฏิเสธที่จะใช้ภาพของคุณหรืออาจลบภาพของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามและโดยไม่ต้องมีการอธิบาย

ในการให้สิทธิ์การใช้งานภาพของคุณแก่เราตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าคุณยืนยันและเห็นชอบว่า:

(i)คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในภาพของคุณและ/หรือที่คุณมีการอนุญาตจากบุคคลใดๆที่ปรากฎในภาพของคุณเพื่อให้สิทธิ์ในที่นี้;

(ii)คุณและบุคคลอื่นใดทั้งหมดที่ปรากฏในภาพของคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี;

(iii)การใช้งานภาพของคุณโดย ELEMIS จะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและ

(iv) ELEMISถือสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามใดก็ตามที่กล่าวอ้างว่าเนื้อหาของผู้ใช้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา

คุณรับประกันว่าภาพของคุณเป็นภาพจริงและถูกต้องและภาพไม่ได้กล่าวอ้างเกินจริงถึงผลที่สืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ใดๆของ ELEMIS ในลักษณะที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด (ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในขั้นตอนเตรียมการก่อนการผลิต (รวมถึงการใส่ขนตาการต่อผมฯลฯ)หรือเทคนิคในขั้นตอนหลังการผลิต (รวมถึงการใช้ฟิลเตอร์การปรับแต่งหรือแก้ไขภาพฯลฯ)

คุณเข้าใจและยอมรับว่าภาพของคุณอาจนำไปใช้โดยบุคคลที่สามนอกเหนือการควบคุมของเราเช่นการเผยแพร่ภาพแบบ "ไวรัล" (การสื่อสารแบบปากต่อปาก)บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยมีหรือไม่มีการให้เครดิตแก่คุณและในการใช้ภาพของคุณโดยบุคคลที่สามหรือโดยการเผยแพร่ภาพแบบ "ไวรัล" ELEMISจะไม่รับผิดต่อการอ้างสิทธิหรือการดำเนินการใดๆในส่วนนี้

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่รับการชำระเงินใดๆจาก ELEMIS สำหรับการใช้ภาพของคุณ

คุณยินยอมให้ ELEMISเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่คุณมอบให้และยอมรับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย ELEMIS ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพของคุณตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการถ่ายโอนหรือเข้าถึงจากภายนอก EEAและอาจใช้ข้อมูลร่วมกับพันธมิตรหรือบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถืออื่นๆที่ดำเนินงานในนามของ ELEMIS ในการโพสต์ภาพของคุณหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ ELEMIS คุณเห็นด้วยกับการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลของคุณตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ELEMISและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎข้อบังคับที่มีผลใช้

คุณจะไม่ถือให้ ELEMISหรือบุคคลใดที่ดำเนินการในนามของ ELEMISต้องรับผิดต่อคำกล่าวอ้างหรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพของคุณตามนโยบายนี้

หากคุณต้องการลบภาพและไม่ต้องการแบ่งปันภาพของคุณอีกต่อไปหรือคุณไม่ต้องการให้ ELEMISติดต่อคุณเกี่ยวกับภาพของคุณโปรดเลือกออกโดยการกรอกรายละเอียดของคุณที่นี่

ELEMISขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การบริการลูกค้า
การบริการลูกค้า
เราใช้บริการของ Parcelhub Limitedบริษัทบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อจัดการด้านการดำเนินงานบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแบ่งปันกับบริษัทตามลำดับและจะใช้และคุ้มครองข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งคุณสามารถดูได้ที่นี่

การขายสินค้าและบริการออนไลน์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะใช้เพื่อมอบการบริการให้กับผู้ใช้หรือเพื่อขายสินค้ารวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบที่เป็นไปได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อให้การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์อาจรวมถึงบัตรเครดิตบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการโอนเงินหรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่พิจารณาใช้ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาอื่นนอกจากผู้ใช้
เจ้าของเว็บไซต์นี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบโดยการใช้งานใหม่หรือการสรรหาจากบุคคลที่สามตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนที่กล่าวถึงพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล
ในกรณีที่เจ้าของได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวผู้ใช้อาจดูข้อมูลแบบเจาะจงเกี่ยวกับแหล่งที่มาจากส่วนที่เกี่ยวข้องในเอกสารฉบับนี้หรือโดยการติดต่อกับเจ้าของ
การระบุตัวตนของอุปกรณ์เฉพาะ
เว็บไซต์นี้อาจติดตามผู้ใช้โดยการจัดเก็บตัวระบุเฉพาะของอุปกรณ์ของตนเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิเคราะห์หรือเพื่อการจัดเก็บการกำหนดค่าของผู้ใช้
สิทธิ์ของผู้ใช้
ผู้ใช้อาจใช้สิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลของตนที่ประมวลผลโดยเจ้าของ

ผู้ใช้มีสิทธิในการกระทำดังต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

เพิกถอนการยินยอมของตนได้ทุกเมื่อผู้ใช้มีสิทธิที่จะเพิกถอนการยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตนผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตนหากการประมวลผลดำเนินการตามพื้นฐานทางกฎหมายนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ให้การยินยอมไว้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเฉพาะด้านล่าง
เข้าถึงข้อมูลของตนผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะรับทราบหากมีการประมวลผลข้อมูลโดยเจ้าของเรียกขอการเปิดเผยเกี่ยวกับแง่มุมการประมวลผลบางประการและขอรับสำเนาข้อมูลที่อยู่ระหว่างการประมวลผล
ยืนยันและเรียกขอการแก้ไขผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและขอให้มีการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูล
จำกัดการประมวลผลข้อมูลของตนในบางกรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลของตนได้ในกรณีนี้เจ้าของจะไม่ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการเก็บบันทึกข้อมูล
ขอทำการลบหรือย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะขอให้เจ้าของลบข้อมูลของตน
รับข้อมูลของตนและขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมรายอื่นผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลของตนในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้งานโดยทั่วไปและอ่านได้ด้วยเครื่องเพื่อขอให้ส่งต่อไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยปราศจากการขัดขวางหากเป็นไปได้ทางเทคนิคข้อกำหนดมีผลคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการอัตโนมัติและการประมวลผลได้รับการยินยอมจากผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้เป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอก่อนการเข้าทำสัญญา
การยื่นข้อเรียกร้องผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ปกป้องข้อมูลองตน
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล
ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะในการใช้อำนาจทางการในฐานะเจ้าของข้อมูลนั้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทำให้ลุล่วงโดยเจ้าของข้อมูลผู้ใช้อาจคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของตนเพื่อสนับสนุนการคัดค้าน

อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรต้องทราบว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดขายตรงผู้ใช้สามารถคัดค้านต่อการประมวลผลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลใดๆเพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดขายตรงหรือไม่ผู้ใช้สามารถดูส่วนที่เกี่ยวข้องในเอกสารฉบับนี้

วิธีการใช้สิทธิ์เหล่านี้
คำขอใดๆเพื่อใช้สิทธิ์ของผู้ใช้สามารถส่งถึงเจ้าของโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้เอกสารฉบับนี้การส่งคำขอเหล่านี้สามารถดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะได้รับการชี้แจงโดยเจ้าของทันทีที่เป็นไปได้และภายในหนึ่งเดือนเสมอ

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และตัวระบุอื่นๆเพื่อศึกษาเพิ่มเติมผู้ใช้สามารถดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
การดำเนินการทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยเจ้าของในศาลหรือในขั้นตอนที่นำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม
ผู้ใช้ประกาศให้ทราบว่าเจ้าของอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของเจ้าหน้าที่ทางการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เว็บไซต์นี้อาจเสนอข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลพร้อมบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริการแบบเจาะจงหรือการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอ

บันทึกของระบบและการบำรุงรักษา
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเว็บไซต์นี้และบริการบุคคลที่สามใดๆอาจเก็บรวบรวมไฟล์ที่บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้ (บันทึกของระบบ)ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (เช่นที่อยู่ IP)เพื่อวัตถุประสงค์นี้

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุในนโยบายนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเรียกขอจากเจ้าของได้ทุกเมื่อโปรดดูข้อมูลการติดต่อที่ส่วนแรกของเอกสารฉบับนี้

วิธีการจัดการกับคำขอ "ไม่ต้องติดตาม"
เว็บไซต์นี้ไม่รองรับคำขอ "ไม่ต้องติดตาม"
เพื่อระบุว่ามีบริการของบุคคลที่สามใดๆที่มีการใช้คำขอเพื่อให้การเคารพ "ไม่ต้องติดตาม"โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งให้ผู้ใช้ในหน้านี้ทราบและการแจ้งภายในเว็บไซต์นี้หากเป็นไปได้และ/หรือโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านข้อมูลการติดต่อใดๆที่เจ้าของสามารถใช้ได้หากเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายขอแนะนำให้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยครั้งโดยอ้างอิงวันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ตรงส่วนล่าง

หากการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อกิจกรรมประมวลผลตามพื้นฐานการยินยอมของผู้ใช้เจ้าของจะเก็บรวบรวมการยินยอมใหม่จากผู้ใช้หากมีการกำหนดไว้

คำนิยามและการอ้างอิงทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูล)
ข้อมูลทั้งหมดที่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลซึ่งช่วยในการระบุตัวตนหรือความสามารถในการการระบุตัวตนของของบุคคลธรรมดา

ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์นี้ (หรือบริการของบุคคลที่สามที่ปรับใช้ในเว็บไซต์นี้)ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ IPหรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ที่อยู่ URI (ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของทรัพยากร)เวลาของการร้องขอวิธีที่ใช้เพื่อส่งคำร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ขนาดของไฟล์ที่ได้รับจากการตอบรับรหัสตัวเลขที่ระบุถึงสถานะของคำตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลลัพธ์ที่สำเร็จข้อผิดพลาดฯลฯ)ประเทศต้นทางคุณสมบัติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยผู้ใช้รายละเอียดเวลาที่แตกต่างต่อการเข้าชม (เช่นเวลาที่ใช้รับชมแต่ละหน้าภายในแอปพลิเคชัน)และรายละเอียดเกี่ยวกับพาธที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันพร้อมกับการอ้างอิงพิเศษไปยังลำดับของหน้าที่เยี่ยมชมและตัวแปรอื่นๆเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และ/หรือสภาพแวดล้อมด้านไอทีของผู้ใช้

ผู้ใช้
บุคคลที่ใช้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากระบุไว้เป็นอื่น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลธรรมดาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ควบคุมข้อมูล)
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหรือส่วนงานอื่นซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล (หรือเจ้าของ)
บุคคลตามกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาเจ้าหน้าที่รัฐตัวแทนหรือหน่วยงานอื่นซึ่งบุคคลเดี่ยวหรือร่วมกับผู้อื่นซึ่งระบุวัตถุประสงค์และวิธีการเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการใช้งานเว็บไซต์นี้ผู้ควบคุมข้อมูลคือเจ้าของเว็บไซต์นี้นอกจากระบุไว้เป็นอื่น

เว็บไซต์นี้ (หรือแอปพลิเคชันนี้)
วิธีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บริการ
บริการที่เสนอโดยเว็บไซต์นี้ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (หากสามารถใช้ได้)และบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้

สหภาพยุโรป (หรืออียู)
การอ้างอิงถึงสหภาพยุโรปทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้หมายรวมถึงรัฐสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดของสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปนอกจากระบุไว้เป็นอื่น

คุกกี้
ชุดข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลทางกฎหมาย
ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงมาตรา 13/14ของกฎระเบียบ (EU) 2016/679 (กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เพียงเท่านั้นหากไม่ได้ระบุไว้เป็นอื่นภายในเอกสารฉบับนี้

การอัปเดตครั้งล่าสุด: 2ตุลาคม 2019


ตัวแทนสหภาพยุโรปของเรา: เนื่องจากเราไม่มีสถานะเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป ("EU") เราจึงได้แต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา 27 ของ GDPR ซึ่งตัวแทนนี้ได้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปโปรดแจ้งปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล หรือ เงื่อนไขการให้บริการของเรา กับสหภาพยุโรปของเรา- Elemis IRL Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ 14Liffey Street,Dublin 1,Republic of Ireland หรือคุณสามารถติดต่อตัวแทนสหภาพยุโรปของเราผ่านอีเมล compliance@elemis.com คุณสามารถศึกษารายละเอียดนี้ในภาษาอังกฤษตามข้อมูลด้านล่าง

Our EU Representative: As we do not have an establishment in European Union ("EU") we have have appointed for the purposes of article 27 of the GDPR a representative based in the Republic of Ireland, who you may address if you are located in the EU to raise any issues or queries you may have relating to our processing of your Personal Data or this privacy notice. Our EU respective is Elemis IRL Limited located at 14 Liffey Street, Dublin 1, Republic of Ireland. Our Eu respectative can be contacted by emailing them at compliance@elemis.com