Our Exclusive

Holiday Sets 2023

The Pro-Collagen Perfect Duo

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿10,200.00
฿7,000.00

The Pro-Collagen Skin Trio Treat APAC

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿7,300.00
฿4,700.00

Elemis The Prep, Prime and Glow Gift

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿5,600.00
฿3,100.00

The Skin Brilliance Trio

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿5,300.00
฿3,200.00

Elemis The Gift of Pro-Collagen Favourites APAC

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿4,600.00
฿3,100.00

Elemis The Pro-Collagen Gift of Rose APAC

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿4,600.00
฿3,100.00

The Pro-Collagen Cleansing Trio

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿4,200.00
฿3,000.00

The Double-Cleansing Discovery Collection

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿2,380.00
฿1,450.00

From Frangipani With Love

ลดทันที 10% เฉพาะ Holiday Gift Set🎄

[ลดทันที Holiday Set 10% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿2,900.00
฿2,200.00

What's New

Pro-Collagen Glow Boost Exfoliator 100ml

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
฿2,800.00

Elemis Pro Collagen Quartz Lift Serum - New (30ml)

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
฿6,500.00

Pro-Collagen Rose Marine Cream

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
฿4,700.00

Best Sellers

Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm 100g

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
฿2,400.00

Elemis Dynamic Resurfacing Facial Wash 200ml

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
5.0 Stars 3 Reviews
฿1,900.00

Pro-Collagen Night Cream

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿5,500.00
฿4,675.00

Pro-Collagen Marine Cream SPF 30

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
4.5 Stars 2 Reviews
฿4,700.00

Pro-Collagen Marine Cream

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
4.91 Stars 11 Reviews
฿8,500.00

Pro-Collagen Overnight Matrix 50ml

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
มูลค่าเต็ม ฿8,000.00
฿6,800.00

Dynamic Resurfacing Facial Pads

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
4.9 Stars 10 Reviews
฿2,250.00

Pro-Collagen Eye Revive Mask

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
5.0 Stars 3 Reviews
฿3,000.00

Pro-Collagen Renewal Serum 15ml

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
4.82 Stars 17 Reviews
฿3,700.00

Dynamic Resurfacing Day Cream SPF 30

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
฿4,700.00

Elemis Daily Defence Shield SPF 30 40ml

ลดทันที 12% ทั้งเว็บ🎉

[ลดทันที 12% + ของขวัญสูงสุด 20 ชิ้น มูลค่า 8,710 บาท]
Shop now
฿2,400.00

Clinically Proven
สัมผัสประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์ใน 14 วัน *

เหตุผลที่ PRO-COLLAGEN MARINE CREAM ได้รับรางวัลถึง 50 รางวัล เพราะเป็นสูตรซึ่งได้รับการทดสอบทางการแพทย์ที่ให้ผลลัพท์ที่ดี
Two images overlayed with reveal button
Vorher
Nachher
*ทดลองใช้โดยคลินิกทั่วไป 2015 ผลลัพธ์จากผู้ใช้จำนวน 30 คนในระยะเวลา 28 วัน
PRO-COLLAGEN MARINE CREAM

Discover Our Collections